Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2006 – Učitelství zeměpisu pro SŠ

ADAMCOVÁ Zuzana
Tradiční kulturní plodiny a jejich význam v krajinné struktuře na příkladu ovocnářství v Bílých Karpatech
VE: dr. Létal    OP: dr. Chmelová    Obhájeno: 26. 4. 2006    Známka: 2

BRYCHOVÁ Hana
Antropogenní tvary reliéfu v soutokové oblasti Labe, Úpy a Metuje
VE: dr. Smolová    OP: dr. Létal    Obhájeno: 26. 4. 2006    Známka: 1

CVRKOVÁ Karolina
Vývoj a perspektivy rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Odersko a na Fulnecku
VE: dr. Ptáček    OP: dr. Szczyrba    Obhájeno: 21. 4. 2006    Známka: 2

DRVOTOVÁ Michaela
Grafická prezentace základů dálkového průzkumu a jeho využití v geovědních disciplínách (pomůcka ve výuce zeměpisu na SŠ)
VE: doc. Vysoudil    OP: mgr. Jurek    Obhájeno: 14. 9. 2006    Známka: 3

KOKAVCOVÁ Veronika
Hodnocení přírodního potenciálu povodí Luhy
VE: dr. Smolová    OP: dr. Létal    Obhájeno: 26. 4. 2006    Známka: 1

LIŠKOVÁ Věra
Regionálně geografická studie Hlučínska
VE: dr. Ptáček    OP: dr. Daněk    Obhájeno: 21. 4. 2006    Známka: 1

MACH David
Dobrovolné svazky obcí z pohledu politické geografie
VE: dr. Fňukal    OP: doc. Toušek    Obhájeno: 21. 4. 2006    Známka: 2

MATZNEROVÁ Pavlína
Analýza změn využití krajiny ve vybraném povodí horního toku řeky Moravy
VE: dr. Chmelová    OP: dr. Smolová    Obhájeno: 14. 9. 2006    Známka: 2

NETOPIL Patrik
Vývoj vnitřní prostorové struktury města Přerova
VE: dr. Ptáček    OP: dr. Halás    Obhájeno: 14. 9. 2006    Známka: 1

NOVÁKOVÁ Simona
Příhraniční pásma se zvláštním právním režimem (funkce a rozsah na příkladu Československa a České republiky)
VE: dr. Fňukal    OP: dr. Szczyrba    Obhájeno: 14. 9. 2006    Známka: 2

PAZDÍRKOVÁ Tereza
Srovnání výuky zeměpisu na středních školách v České republice a v Kanadě
VE: dr. Fňukal    OP: mgr. Jurek    Obhájeno: 21. 4. 2006    Známka: 1

RŮŽIČKOVÁ Lucie
Potravinářský průmysl na Olomoucku: historie a současnost
VE: dr. Szczyrba    OP: doc. Toušek    Obhájeno: 21. 4. 2006    Známka: 3

SÍS Jakub
Volební geografie Olomouce
VE: dr. Fňukal    OP: dr. Daněk    Obhájeno: 21. 4. 2006    Známka: 3

ŠVRČKOVÁ Martina
Dopravní antropogenní tvary na Olomoucku
VE: dr. Smolová    OP: dr. Létal    Obhájeno: 14. 9. 2006    Známka: 1

USTOHAL Petr
Studium globálního kolísání klimatu metodami DPZ (možnosti a výsledky)
VE: doc. Vysoudil    OP: mgr. Jurek    Obhájeno: 21. 4. 2006    Známka: 2

VRZALA Martin
Potenciál a možnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu Slovácko
VE: dr. Szczyrba    OP: dr. Ptáček    Obhájeno: 21. 4. 2006    Známka: 2