Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce

Odevzdávání diplomové práce se řídí závaznými pokyny. Autorům prací jsou k dispozici také vybraná technická doporučení. Aktuální termíny odevzdání a plánovaných obhajob diplomových prací naleznete v Harmonogramu katedry geografie.

Formulář posudku: ke stažení zde

Přehled diplomových prací

Aktuálně zadané diplomové práce

Poznámka: Odkazy na vyhledávací seznamy vedou do Portálu UP.

Přehled obhájených diplomových prací

Obhájené práce lze vyhledávat přímo v Portálu UP podle zadaných parametrů (rok obhajoby, vedoucí práce apod.). Odkazy na seznamy obhájených diplomových prací podle roku obhajoby:

V předchozích letech byly sestavovány i přehledy na webu katedry:

Archiv diplomových prací z let 2006–2014 je sestaven podle roku obhajoby a studovaného oboru:

2014 Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ
2013 Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ
2012 Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2011 Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2010 Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2009 Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2008 Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2007 Učitelství zeměpisu pro SŠ
2006 Učitelství zeměpisu pro SŠ

Seznam starších diplomových prací obhájených v letech 1964–2005 připravujeme ke zveřejnění. U těchto prací archivujeme elektronicky jejich skenovanou podobu v případech, kdy byl k dispozici tištěný originál.