Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce

Diplomové práce

Odevzdávání diplomové práce se řídí závaznými pokyny (PDF 113 kB). Autorům prací jsou k dispozici také vybraná technická doporučení (155 kB). Aktuální termíny odevzdání a plánovaných obhajob diplomových prací naleznete v sekci Aktuálně > Harmonogram.

Formuláře posudků ke stažení: Vedoucí práce | Oponent

Přehled diplomových prací

Aktuálně zadané diplomové práce

Poznámka: Odkazy na vyhledávací seznamy vedou do Portálu UP, který občas namísto výsledku zobrazí přihlašovací stránku (zřejmě momentálním zatížením serveru), nebo vypíše, že nenalezl žádný záznam. V tomto druhém případě zaklikněte typ práce "diplomová" a dejte "Hledat".

Přehled obhájených diplomových prací

Archiv diplomových prací z let 2006–2014 je sestaven podle roku obhajoby a studovaného oboru:

2014 Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ
2013 Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ
2012 Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2011 Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2010 Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2009 Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2008 Učitelství geografie pro SŠ Učitelství zeměpisu pro SŠ
2007 Učitelství zeměpisu pro SŠ
2006 Učitelství zeměpisu pro SŠ

Seznam starších diplomových prací obhájených v letech 1964–2005 připravujeme ke zveřejnění. U těchto prací archivujeme elektronicky jejich skenovanou podobu v případech, kdy byl k dispozici tištěný originál.