Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2012 – Učitelství geografie pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: do 9. 1. 2012 do 14.00 nebo do 25. 4. 2012 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 1. 2. 2012 nebo 21.–23. 5. 2012.

Diplomové práce obhajované 1. února 2012

Holoušová Marie, Bc.

Současný stav a perspektivy průmyslové výroby na Šumpersku
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 9. 1. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 1. 2. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: B

Diplomové práce obhajované 22.–23. května 2012

Bahounková Hana, Bc.

Geografie Šumperska – projekt učebního textu pro střední školy
Text práce (PDF 5 MB), příloha 6 (PDF 2 MB)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik) 
Výsledek obhajoby: A

Čuřík David, Bc.

Lokalizace míst vzniku možných místních klimatických efektů (na příkladu území okresu Zlín)
Text práce (PDF 3 MB), příloha 1 (PDF 9 MB)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: C

Fejtek Milan, Bc.

Vývoj sídelní struktury v okrese Rychnov nad Kněžnou
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: B

Husák Jan, Bc.

Multimediální podpora výuky meteorologie a klimatologie na středních školách prostřednictvím internetu
Text práce (PDF 3 MB), volná příloha (ZIP 11 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: A

Láska Ondřej, Bc.

Historicko-geografická analýza využití ploch pevnostního pásma Olomouce
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 27. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal) 
Výsledek obhajoby: B

Náplavová Jitka, Bc.

Změny územní diferenciace náboženského vyznání obyvatstva okresu Hodonín
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: C

Pavlíček Jaroslav, Bc.

Nejzajímavější aleje ČR
Text práce (PDF 14 MB)
Předloženo: 23. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová) 
Výsledek obhajoby: C

Rončková Kateřina, Bc.

Kulturní památky na území okresů Karviná a Frýdek-Místek a regionální rozvoj
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: C

Roubalíková Hana, Bc.

Město a vesnice: analýza rozdílů časoprostorového chování obyvatelstva
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: A

Siudová Ivona, Bc.

Antropogenní ovlivnění říční sítě v oblasti dolního toku Stonávky
Text práce (PDF 2 MB), příloha 1 (PDF 3 MB), příloha 2 (PDF 3 MB), příloha 3 (PDF 4 MB)
Předloženo: 27. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Loučková)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Smolová) 
Výsledek obhajoby: E

Srncová Jana, Bc.

Kvalita ovzduší a znečišťování atmosféry v kraji Vysočina
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 20. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: A

Švik Tomáš, Bc.

Vliv současné ekonomické krize na automobilový průmysl: regionálně geografické aspekty
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 2. 5. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: D

Tošovská Petra, Bc.

Analýza vybraných učebnic a pracovních sešitů pro základní školy a návrh pracovních listů k vybraným tématům
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal) 
Výsledek obhajoby: A

  Trnka Miroslav, Bc.

Staré stezky a jejich význam ve vybraném regionu
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 7. 5. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: E