Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2014 – Regionální geografie

Termín odevzdání diplomových prací: 9. 1. 2014 do 14.00 nebo 24. 4. 2013 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 3. 2. 2014 nebo 21.–23. 5. 2014.

Diplomové práce obhajované 3. února 2014

Bajgart Michal, Bc.

Urbanistický rozvoj města Brno
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 7. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: C

Boleček Vít, Bc.

Etnické a náboženské konflikty v Nigérii
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 14. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: D

Dohnalová Veronika, Bc.

Geografické parametry bydlení na území města Přerova a jejich hodnocení pro koncepci městské bytové politiky
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 21. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: D

Horáčková Michaela, Bc.

Hodnocení kvality života ve městě Hranice
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 8. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: C

Chvíla Petr, Bc.

Vývoj vnitřní prostorové struktury Uherského Brodu
Text práce (PDF 17 MB)
Předloženo: 9. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: B

Králová Adéla, Bc.

Konflikt v Súdánu
Text práce (PDF 14 MB)
Předloženo: 9. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: D

Otřísal Tomáš, Bc.

Technologie ArcGIS Server a jeho využití v geografii
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 9. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: B

Tobiáš Lukáš, Bc.

Vývoj prostorové struktury v Hradci Králové po roce 1989 (s důrazem na diferenciaci kvality života)
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 9. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: D

Diplomové práce obhajované 21.–23. května 2014

Březíková Petra, Bc.

Suburbanizace Zlína
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: B

Cach Libor, Bc.

Moravskotřebovsko: regionálně geografická analýza trhu práce
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: C

Cestr Michael, Bc.

Česko-polská přeshraniční spolupráce ve vybrané části euroregionů Praděd a Silesia
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: A

Čapek Miloš, Bc.

Analýza výsledků prvních přímých prezidentských voleb v ČR
Text práce (PDF 4 MB), Volná příloha (PDF 46 MB)
Předloženo: 28. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Čevela Tomáš, Bc.

Způsoby trávení volného času a spokojenost se životem ve městě Olomouc (případová studie Neředín, Nová Ulice)
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 22. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: C

Daňová Karolína, Bc.

Urbanistický vývoj Vsetína v širších souvislostech
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 22. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: B

David Ondřej, Bc.

Přírodní rizikové jevy v území a jejich odraz v územně plánovací dokumentaci – případová studie: historické a současné využití údolní nivy horního toku Moravice
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: D

Dostál Petr, Bc.

Geografická analýza volebního chování obyvatel Zlínského kraje po roce 2008
Text práce (PDF 27 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22.5.2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: B

Dvořák Martin, Bc.

Ovlivnění krajinné struktury Urbanické brázdy těžbou štěrkopísků
Text práce (PDF 8 MB), Příloha (PDF 1 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Fojtík Radim, Bc.

Dopravní poloha obcí severovýchodního Slovinska
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Franková Monika, Bc.

Vzdělávací infrastruktura a její vliv na regionální rozvoj v Olomouckém kraji
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: B

Geherová Gabriela, Bc.

Teritoriální marketing v regionálním rozvoji obcí – případová studie vybraných obcí okresů Hodonín a Břeclav
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: A

Hlavatá Petra, Bc.

Vodní plochy v povodí středního toku řeky Moravy – historický vývoj území a jeho současný stav
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: C

Jelínek Jiří, Bc.

Geografická analýza potravinářského průmyslu v Pardubickém kraji
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: B

Junášek Tomáš, Bc.

Strukturální fondy Evropské unie a cestovní ruch v rámci ROP Střední Morava
Text práce (PDF 6 MB), Příloha (PDF 1 MG)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: B

Karl Dušan, Bc.

Brownfields v Olomouci: vývoj, současný stav a perspektivy využití
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 29. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: B

Kazda David, Bc.

Analýza provozu bioplynové stanice Kněžice
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: C

Klička Ondřej, Bc.

Vliv dopravy na regionální rozvoj
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: A

Kolašín Martin, Bc.

Dopravní obslužnost suburbánního zázemí Hradce Králové
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Kotyza Jan, Bc.

Vývoj dopravní polohy obcí s POÚ v Kraji Vysočina v letech 1930 až 2010
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 29. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: B

Lyžbická Kristýna, Bc.

Proměny religiozity v české části historického Těšínska po roce 1989
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 29. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (mgr. Šerý)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: A

Macek Karel, Bc.

Antropogenní ovlivnění krajiny v souvislosti s rozšiřováním obytné zástavby na Zlínsku
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: .A

Macek Lukáš, Bc.

Geografické aspekty rozpočtového určení daní v ČR
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: A

Merta Tomáš, Bc.

Cyklistická doprava v Ostravě
Text práce (PDF 27 MB)
Předloženo: 22. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Minář Miroslav, Bc.

Interakce mezi kvalitou bydlení a kvalitou života – případová studie Prostějov a jeho zázemí
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 25. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: A

Nesvadbová Martina, Bc.

Vybrané aspekty územního rozvoje olomouckých suburbií
Text práce (PDF 6 MB), volná příloha 1 (ZIP 27 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: A

Oliva Antonín, Bc.

Obnovitelné zdroje energie na Uherskohradišťsku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: C

Pechálová Kateřina, Bc.

Lexikon vybraných tvarů reliéfu na území Pulčínské hornatiny
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: B

Polášková Markéta, Bc.

Důsledky těžební činnosti na Rýmařovsku
Text práce (PDF 15 MB)
Předloženo: 22. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: B

Rám Jakub, Bc.

Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR po roce 1989
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Halás)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: D

Rosůlek Jakub, Bc.

Kvalita života ve městě Uherské Hradiště
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 28. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: E

Salášková Zuzana, Bc.

Zdravotní péče a kvalita života v Pardubicích
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: A

Spáčil Martin, Bc.

Geomorfologické poměry města Přerova
Text práce (PDF 16 MB), příloha 4 (ZIP 21 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Švarcová Aneta, Bc.

Proměny venkovského maloobchodu v okrese Jindřichův Hradec po roce 1989
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 28. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: B

Trojan Tomáš, Bc.

Vliv letecké dopravy na lokální a regionální rozvoj
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: B

Uvírová Jana, Bc.

Vliv regionálního operačního programu regionu NUTS II Moravskoslezsko na rozvoj cestovního ruchu ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Kopřivnice a Rýmařov
Text práce (PDF 3 MB), Příloha 1 (PDF 192 kB), Příloha 2 (PDF 2 MB), Příloha 3 (PDF 1 MB)
Předloženo: 22. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: B

Václavíková Hana, Bc.

Přírodní rizikové jevy v území a jejich reflexe v územně plánovací dokumentaci na příkladu povodí Zděchovky na Vsetínsku
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 17. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: A

Vajsarová Iva, Bc.

Geomorfologické poměry lokality Lada v CHKO Broumovsko
Text práce (PDF 17 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: C

Veselý Lukáš, Bc.

Dopravní obslužnost suburbánního zázemí Olomouce
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: A

Viačková Hana, Bc.

Historický vývoj území vodních ploch v horním povodí řeky Moravy se zaměřením na ORP Šternberk a ORP Moravská Třebová
Text práce (PDF 14MG)Příloha (JPG 1 MB)
Předloženo: 24 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: A

Vintr Tomáš, Bc.

Město Liberec a sport: geografická studie
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Zapletal Michal, Bc.

Komparace volebních systémů pro volbu českého a slovinského parlamentu
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: A

Zdráhal Tomáš, Bc.

Image města Olomouce pohledem návštěvníků
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: A