Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humans of Geography

Radim Fojtík – foto

Mgr. Radim Fojtík

Projektový manažer na oddělení strategického plánování
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

V současné době pracuji jako projektový manažer na oddělení strategického plánování krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Hlavní náplní mé pozice je pořízení, implementace a naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2019–2027 pod participační značkou #hrajemskrajem. Velkou část pracovního času trávím také nad analytickými úkoly zejména v GIS, přípravou dotačních programů, tvorbou mapových aplikací, metodickou a technickou podporou ať už obcím, tak kolegyním a kolegům a nad dalšími úkoly, které jsou denním chlebem úředníka. Mnoho úsilí upíráme také na možné finanční možnosti valící se z evropské či národní úrovně a spolu s vedením kraje vyhledáváme strategické projekty, které by vedly k transformaci našeho regionu, respektive k odklonu od černého uhlí. Za zmínku stojí i mé čtyřleté působení na oddělení územního plánování, kde byla hlavním úkolem průběžná a úplná aktualizace Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje, de facto územně plánovací činnost. Ve volném čase se nejčastěji jedu projet s mou genetickou informací (tříletým synem) prvním vlakem, který stihneme na nádraží v Karviné. Obecně mám pak rád sport, rodinu, přírodu, kamarády a pivo.

Studium geografie mi dalo jednoduše řečeno přehled. Přehled napříč různých oblastí, počínaje geomorfologií až po cirkulární ekonomiku. Regionální geografie potažmo regionální rozvoj je protkán variabilním množstvím zaměření. Jednou jste odborníkem na územní dimenzi, pak se stanete na chvíli GISákem či speakerem a zároveň facilitátorem před odbornou nebo laickou veřejností. Využil jsem také možnost vycestovat skrze program Erasmus – je to skvělá příležitost, jak zdokonalit jazyky a poznat vysokoškolský systém v jiné zemi. Rozhodně mně i mým spolužákům přišlo vhod pedagogické minimum, které mnozí z nás využili v praxi. Nemůžu zapomenout i na kamarády, kolegy, pedagogy, se kterými jsem proplul studiem. Neztrácíme mezi sebou kontakt a často řešíme věci po pracovní stránce.

Současným studentům bych poradil, aby se nebáli a nestresovali z toho, co bude. Ono se něco najde, ať už jste zaměřeni na fyzickou nebo socioekonomickou oblast. Stejně nakonec třeba zjistíte, že vás baví geografii vyučovat nebo kreslit „omalovánky“ v GIS. Rozhodně bych využil Erasmus, pedagogické minimum, studium jazyků, protože pak si za kurzy už budete platit nemalou sumu. Již během studia si pak domlouvat odborné praxe, které pak zvolna mohou přejít v dohodu nebo si studenty firma rovnou zasmluvní, jelikož praxe je v dnešní době k nezaplacení.

< Předchozí Další >