Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humans of Geography

Lukáš Macek – foto

Mgr. Lukáš Macek

Učitel zeměpisu a anglického jazyka
ZŠ Otrokovice

Než jsem našel práci, která mi dává smysl a kde není každý den stejný, tak to určitou dobu trvalo. Pracoval jsem jak v korporátu, nezisku, tak i v zahraničí. Všechny tyto práce mě ale po čase přestaly bavit. Naštěstí nakonec přišla TA osudová profese, bez které by si nikdo nebyl schopný přečíst tyto řádky, nedal by si dohromady kolik je 3 + 3 a v podstatě žádný demokratický stát by bez kvalitního vzdělávacího systému nemohl existovat. Toto zaměstnaní beru jako velkou zodpovědnost, protože pedagog může ovlivnit nespočet jeho žáků. O to více je potřeba na sobě neustále pracovat a snažit se zlepšovat kvalitu našeho školství. Jak už jste asi z výše zmíněného textu odhadli, pracuji jako učitel na 2. stupni ZŠ v Otrokovicích. Moje srdcovka je vše, co se točí kolem geografie. Dále okrajově působím na PřF UP, kde učím předmět Didaktika. Veškerý volný čas se pak snažím trávit se svojí rodinou. Také rád cestuji, sportuji. No a vzhledem k tomu, že jsme si pořídili starší rodinný domek, tak mám o zábavu postaráno.

Studium geografie mně dalo a naučilo ty nejdůležitější věci. V první řadě jsem měl to štěstí na výborné spolužáky, kteří se posléze stali mými nejlepšími životními přáteli. Mohl jsem absolvovat zajímavé předměty, rozšířit si obzory a poznat opravdu kvalitní přednášející. S některými se potkávám dodnes a pořád mě obohacují o nové informace a možnosti a v neposlední řadě mám díky tomu možnost se zapojit do nejrůznějších zajímavých projektů. Měl jsem i to štěstí, že jsem se mohl zúčastnit programu Erasmus, který měl obrovský zásah do mého života. Díky tomuto „otevření očí“ jsem posléze navštívil více jak 30 zemí světa a zde si troufnu tvrdit, že to jsou nejlepší zkušenosti do života (hlavně pro geografa), které vám nikdo nevezme. No a nesmím zapomenout na to, že nakonec se mnou zvolené univerzitní město stalo i mým novým domovem. Jak už to tak bývá, za vším hledej ženu. Studentům geografie bych rád vzkázal, ať se nebojí během studia vyzkoušet několik neplacených stáží, kde si mohou nanečisto vyzkoušet, jak by mohlo vypadat jejich budoucí zaměstnání a hlavně, jestli jim tento směr vyhovuje. Při nejmenším se jim to bude hodit do CV. Dále bych jim vzkázal, ať jsou během studia aktivní, zapojují se do grantů, soutěží a do diskuzí během přednášek. Nic to nestojí a člověka to posouvá dále. Ze své pozice učitele bohužel vidím nejčastěji opak, „kdo nic nedělá, nic nezkazí“ a to při současné distanční výuce není výhra ani pro jednu stranu.

< Předchozí Další >