Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humans of Geography

Petr Jirásek – foto

Mgr. Petr Jirásek

Garant Portálu územního plánování Kraje Vysočina
Odbor územního plánování a stavebního úřadu

V současné době pracuji na oddělení územního plánování na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Jsem jedním z garantů Portálu územního plánování Kraje Vysočina. Jedná se o webový portál, jehož prostřednictvím je jednotným způsobem zajišťován rychlý a srozumitelný přístup k územně plánovací činnosti pro laickou i odbornou veřejnost. Dále se věnuji územně analytickým podkladům a vyjadřováním se k územním plánům a různým stavebním záměrům. Tak mohu částečně ovlivnit vzhled a podobu sídla na několik let dopředu. Svůj volný čas pak trávím s přáteli. Rád cestuji, pobývám v přírodě, ideálně v horách. Baví mě sport, dálkové pochody, ochrana přírody, film a hudba.

Studium geografie na Univerzitě Palackého v Olomouci mě nasměřovalo na problematiku územního plánování, kterou se živím a která mě baví a naplňuje. Díky studiu jsem získal mnoho cenných dovedností a informací. Dále jsem se naučil pracovat v prostředí GIS, který každodenně využívám. V neposlední řadě jsem v Olomouci potkal mnoho dobrých přátel. Každý, kdo chce geografii studovat, by měl popřemýšlet o tom, čemu se chce v budoucnosti věnovat a na tuto problematiku se specializovat. Ne nutně před začátkem studia, ale v jeho raných fázích. V podstatě ihned po tom, co zjistí, že geografie není jenom „zeměpis“. Studentům bych dále vzkázal, aby co nejvíce využili možnosti zahraniční mobility. A také, aby si užili vysokoškolský život. :-)

< Předchozí Další >