Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humans of Geography

Martin Tomáš– foto

Mgr. Martin Tomáš

Meteorolog
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ, Praha-Komořany

Jsem meteorologem v nepřetržitém provozu (365/24/7) na Centrálním předpovědním pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu (CPP ČHMÚ) v Praze-Komořanech. V rámci práce provozního meteorologa střídám čtyři různé typy služeb, jejichž náplní je mj. vydávání krátkodobé předpovědi pro ČR (1. a 2. den), střednědobé předpovědi pro ČR (na 3.–8. den), vydávání výstrah před nebezpečnými meteorologickými jevy v rámci Systému integrované výstražné služby (SIVS) včetně komunikace s GŘ HZS ČR, tvorba specializovaných předpovědí pro zákazníky (ŘSD, RWE, ČEZ, Správa železnic), komunikace s médii (pravidelné a mimořádné živé i předtáčené vstupy) a jiné. Zároveň působím v Oddělení vývoje předpovědní služby (OVPS), kde je mojí hlavní náplní práce oblast silniční meteorologie reprezentovaná především spoluprací s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR. Součástí této spolupráce je zejména provoz a v rámci různých vědeckých projektů vývoj modelů předpovědi teploty a stavu povrchu komunikací, které mají za úkol zefektivňovat zimní údržbu. Zároveň se snažím využívat svoji učitelskou kvalifikaci pro každoroční přednášky na gymnáziu. Dá se říci, že studijní i profesní zaměření se odráží také ve trávení volného času. Mám rád pobyt v přírodě (zejména na horách) spojený s jejím vnímáním, takže práce mě dohání stále (v pozitivním slova smyslu). A ze sportů taková „outdoorová“ klasika, tzn. v teplé části roku turistika/kolo, v zimě pak turistika/lyže.

Studium geografie mi dalo široký záběr vzdělání, navíc ještě podpořený mým druhým studijním oborem, kterým byla historie. Někdo škodolibě říká, že geografové vědí od všeho trochu, ale nic pořádně. Osobně to vidím tak, že jsou velmi flexibilní v uplatnění právě díky širokému spektru znalostí. Už na základní a střední škole je kladen důraz na mezipředmětové vazby a uvažování v souvislostech a právě geografie, potažmo zeměpis, je ideálním příkladem prolínání různých oborů. Současným studentům bych vzkázal, že nemusí vůbec „tlačit na pilu“. Sám jsem dlouho nevěděl, kam mě nakonec profesní osud zavane, a nyní mám zajímavou práci, která je zároveň i mým koníčkem. A také že není nejpodstatnější, jaké máte studijní výsledky, ale jak umíte naložit se získanými znalostmi a dále je rozvíjet.

< Předchozí Další >