Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humans of Geography

Lenka Odehnalová a David Schaffer – foto

Mgr. Lenka Vodehnalová a Mgr. David Schaffer

Referenti Oddělení územního plánování
Odbor hlavního architekta, Magistrát města Pardubic

Pracujeme jako referenti Oddělení územního plánování Magistrátu města Pardubic. Podílíme se na zajišťování agendy pro výkon správních činností na úseku územního plánování. Pořizujeme územní plány, jejich změny a územní studie pro obce v našem správním obvodu. Spolupracujeme při tom s představiteli obcí, architekty, veřejností a celý proces pořizování koordinujeme. Mnohdy není snadné sladit veřejné a soukromé zájmy v území. Možnost podílet se na rozvoji měst a obcí Pardubicka nás baví a naplňuje. Naší další pracovní náplní je vydávání závazných stanovisek k umisťování staveb a vydávání vyjádření či územně plánovacích informací k záměrům změn v území. Dle našeho názoru se v oboru územního plánování uplatňuje čím dál více absolventů geografie. Pardubický úřad není výjimkou, v posledních letech čelí jejich početné „imigrační“ vlně.

David: „Můj volný čas nejvíce vyplňují šachy, ať už jejich hraní, organizování soutěží nebo trénování dětí. Po práci se snažím vyčistit hlavu sportem. Nejčastěji si jdu zaběhat, projet se na kole, zahrát si basket, fotbal nebo nějaký raketový sport.“

Lenka: „Hodně volného času trávím na chalupě, kde relaxuji při práci na zahradě. Ráda vyrazím na in-liny, za přáteli a lézt na nedaleké skály. Oba si pak nedovedeme představit vyplnění volného času bez cestování a turistiky.“

Během studia geografie jsme se naučili na území a problémy v něm dívat komplexně, získali jsme cenný všeobecný přehled, poznali mnoho skvělých lidí a vytvořili si vztah k Olomouci jako místu, kam se pravidelně rádi vracíme. V rámci naší práce oceňujeme syntetičnost či interdisciplinaritu geografie. Dovolíme si tvrdit, že díky tomu máme jako geografové v rámci některých agend územního plánování „náskok“ před svými kolegy z architektonických či stavebních oborů. V procesu pořizování územního plánu se nevyhnete konfrontaci s dotčenými orgány, které hájí veřejný zájem v různých oblastech veřejné správy; např. životního prostředí, geologie, dopravy, průmyslu a obchodu, památkové péče atd. Při jednání s dotčenými orgány se hodí „rozumět jejich řeči“. Velmi přínosné jsou i studiem získané znalosti a dovednosti práce v prostředí GIS. Analýza dat a s ní související tvorba map nás oba baví. Znalost práce v oblasti GIS jsme využili hned po přijetí do zaměstnání (v rámci absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti z územního plánování).

Současným studentům geografie bychom vzkázali, ať si užívají studia i krás Olomouce, získávají kontakty a zjišťují si informace o možnostech budoucího uplatnění. Při vyjasnění toho, co je na geografii nejvíce baví ať využívají v těchto směrech zaměřených stáží či odborných praxí a nebojí se za nimi vycestovat i do zahraničí. V CV to nikdy nebude vypadat špatně a praktická zkušenost může člověku celkem rychle napovědět, co chce nebo nechce po škole dělat.

< Předchozí Další >