Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Jan DANIEL, Ph.D.

Jan Daniel

odborný asistent, oddělení humánní geografie
pracovna 2.019
tel. (+420) 585 634 593
e-mail: jan.daniel@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 13.15–14.45, případně po domluvě on-line
English

 

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Geografie veřejné správy (KGG/VES)
Seminář z regionální geografie Ameriky (KGG/SRAM)
Seminář z regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy (KGG/SRAO)

Vzdělání

2003–2006

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie–Historie; bakalářská práce: Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem)

2006–2009

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ–Historie; diplomová práce: Slovenská menšina v Rumunsku)

2009–2017

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, studijní obor: Regionální geografie, regionální rozvoj; téma disertační práce: Proměny prostorové organizace Českých zemí: reflexe historického vývoje po roce 1918)