Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Jan DANIEL, Ph.D.

Jan Daniel

odborný asistent, oddělení humánní geografie
pracovna 2.019
tel. (+420) 585 634 593
e-mail: jan.daniel@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 9.00–10.30
English | ORCID

 

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Aktuální témata ekonomické a politické geografie KGG/ATEP
Bakalářská práce z geografie 1 FGG/BPG1
Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/ENVI
Geografie veřejné správy KGG/GVES
Regionální geografie Asie KGG/RGASI
Regionální geografie světa 2 KGG/RGS2
Seminář k bakalářské práci 1 KGG/SBPU1
Seminář z regionální geografie světa KGG/SRS
Současné přístupy v geografii města KGG/GMES
Terénní cvičení z humánní geografie KGG/TCHU
Úvod do studia geografie KGG/USG
Vybrané kapitoly humánní geografie v terénu KGG/VKHT
Vývoj geografického myšlení KGG/MYSL

Kombinované studium

Aktuální témata ekonomické a politické geografie KGG/DATEP
Geografie veřejné správy KGG/DGVES
Regionální geografie světa 2 KGG/DRGS2
Seminář z regionální geografie světa KGG/DSRS
Současné přístupy v geografii města KGG/DGMES
Úvod do studia geografie KGG/DUSG
Vývoj geografického myšlení KGG/DMYSL

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2019):

Časopisy v databázích Web of Science

Daniel, J. (2023): Regional assemblage in the postwar Czechoslovakia: Another piece to the puzzle of other geographical traditions? Geoforum 139, 103694. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103694 [link]

Daniel, J., Jirmus, R. (2023): Becoming a park: The assemblage of Olomouc parks in the 19th and first half of the 20th century. Geografie 128, 4, 459–481. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.018 [link]

Daniel, J. (2022): How should we do the history of geographies during the period of state socialism? Historical period, space and expert knowledge in the post-war Czechoslovakia. Moravian Geographical Reports 30, 3, 150–162. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0010 [link]

Erlebach, M., Halás, M., Daniel, J., Klapka, P. (2019): Is there congruence in the spatial patterns of regions derived from scalar and vector geographical information? Moravian Geographical Reports 27, 1, 2–14. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0001 [link]

Vzdělání

2003–2006

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie–Historie; bakalářská práce: Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem)

2006–2009

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ–Historie; diplomová práce: Slovenská menšina v Rumunsku)

2009–2017

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, studijní obor: Regionální geografie, regionální rozvoj; téma disertační práce: Proměny prostorové organizace Českých zemí: reflexe historického vývoje po roce 1918)