Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

Mgr. Jan DANIEL, Ph.D.

Jan Daniel

senior lecturer
office 2.019
tel. (+420) 585 634 593
e-mail:  jan.daniel@upol.cz
consultation hours: Tuesday 9:00 to 10:30 a.m.
ČeskyORCID

Teaching

Full-time form – in Czech

Aktuální témata ekonomické a politické geografie KGG/ATEP
Bakalářská práce z geografie 1 FGG/BPG1
Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/ENVI
Geografie veřejné správy KGG/GVES
Regionální geografie Asie KGG/RGASI
Regionální geografie světa 2 KGG/RGS2
Seminář k bakalářské práci 1 KGG/SBPU1
Seminář z regionální geografie světa KGG/SRS
Současné přístupy v geografii města KGG/GMES
Terénní cvičení z humánní geografie KGG/TCHU
Úvod do studia geografie KGG/USG
Vybrané kapitoly humánní geografie v terénu KGG/VKHT
Vývoj geografického myšlení KGG/MYSL

Part-time form – in Czech

Aktuální témata ekonomické a politické geografie KGG/DATEP
Geografie veřejné správy KGG/DGVES
Regionální geografie světa 2 KGG/DRGS2
Seminář z regionální geografie světa KGG/DSRS
Současné přístupy v geografii města KGG/DGMES
Úvod do studia geografie KGG/DUSG
Vývoj geografického myšlení KGG/DMYSL

Supervised theses

Bachelor theses: defended | in progress (STAG)
Master theses: defended | in progress (STAG)

Publications

List of recent publications (since 2019):

Journals included in the Web of Science

Daniel, J. (2023): Regional assemblage in the postwar Czechoslovakia: Another piece to the puzzle of other geographical traditions? Geoforum 139, 103694. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103694 [link]

Daniel, J., Jirmus, R. (2023): Becoming a park: The assemblage of Olomouc parks in the 19th and first half of the 20th century. Geografie 128, 4, 459–481. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.018 [link]

Daniel, J. (2022): How should we do the history of geographies during the period of state socialism? Historical period, space and expert knowledge in the post-war Czechoslovakia. Moravian Geographical Reports 30, 3, 150–162. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0010 [link]

Erlebach, M., Halás, M., Daniel, J., Klapka, P. (2019): Is there congruence in the spatial patterns of regions derived from scalar and vector geographical information? Moravian Geographical Reports 27, 1, 2–14. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0001 [link]

Qualifications

2003-2006

Bc. (B.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (study programme Geography-History; bachelor thesis: Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem)

2006-2009

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (study programme Teaching Geography and History; diploma thesis: Slovenská menšina v Rumunsku)

2009-2017

Ph.D.
Masaryk University Brno, Faculty of Science (doctoral study programme: Regional Geography, Regional Development; topic of dissertation thesis: Proměny prostorové organizace Českých zemí: reflexe historického vývoje po roce 1918)