Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Jan HERCIK, Ph.D. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Jurek, M., Frajer, J., Fiedor, D., Brhelová, J., Hercik, J., Jáč, M., Lehnert, M. (2022): Knowledge of global climate change among Czech students and its influence on their beliefs in the efficacy of mitigation action. Environmental Education Research 28, 8, 1126-1143. https://doi.org./10.1080/13504622.2022.2086687 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Šimáček, P., Paloušková, K., Hercik, J. (2020): Spatial images and changes in their graphic representation in primary and lower secondary school students. Croatian Journal of Education – Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 22(3): 935–964. https://doi.org/10.15516/cje.v22i3.3648 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Hercik, J., Šimáček, P., Szczyrba, Z., Smolová, I. (2014): Military brownfields in the Czech Republic and the potential for their revitalisation, focused on their residential function. Quaestiones Geographicae 33, 2, 127–138. DOI: 10.2478/quageo-2014-0021. [link]

Hercik, J., Toušek, V., Šerý, O. (2012): La conversione dei siti militari nella Repubblica Ceca : i casi di Hodonín e Uherské Hradiště. Territorio 62, 43-46. DOI:10.3280/TR2012-062008. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Frajer, J., Hercik, J., Stodůlka, M. (2017): Rybníky jako tematické náměty pro terénní výuku geografie. Geografické rozhledy 27, 1, 16–19. [link]

Sborníky

Kohoutek, J., Hercik, J., Šimáček, P. (2010): Současné hlavní trendy v rozvoji cestovního ruchu v Krkonoších. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků (Bořetice 16.–18. 6. 2010). Brno: Masarykova univerzita, 355–361. [link]

Ostatní publikace

Hercik, J., Szcyrba, Z., Fňukal, M. (2011): Prostorové změny v dislokaci ozbrojených sil na území ČR. In Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 – "Od vojenského k civilnímu". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 109–123.

Hercik, J., Szczyrba, Z., Toušek, V., Šimáček, P. (2010): Vybrané aspekty transformace militární funkce území ČR. In Šašek, M. ed.: Regional development and planning (Proceedings of the 9th International Conference: Ústí nad Labem, 26–27 June 2009). Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 34–40.

Danielis, T., Hercik, J., Smolová, I., Šimáček, P. (2008): Netradiční forma spolupráce studentů střední školy s orgány místní samosprávy. In Kvítek, L. ed.: Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd (Sborník recenzovaných příspěvků). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 13–19. [link]

Smolová, I., Legátová, J., Szczyrba, Z., Šimáček, P., Hercik, J. (2008): Motivace studentů ke studiu přírodovědných oborů – výsledky 1. etapy sociologického výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 27. [link]

Hercik, J., Danielis, T., Smolová, I., Šimáček, P. (2008): Netradiční forma spolupráce studentů střední školy s orgány místní samosprávy. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 28–29. [link]