Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Jan POLÁŠEK

Jan Polášekdoktorand Regionální geografie
pracovna 2.026
tel. (+420) 585 634 595
email: jan.polasek01@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 9.30–11.00
English
 | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Kartografie KGG/KART

Vzdělání

2017–2020

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; bakalářská práce: Geomorfologické poměry okrsku Šostýnské vrchy v Podbeskydské pahorkatině)

2020–2022

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie a regionální rozvoj; diplomová práce: Ovlivnění fluviálních procesů ve městech na příkladu Kopřivnice a Nového Jičína)

od 2022

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor: Regionální geografie, téma disertační práce: Antropogenní ovlivnění malých vodních toků a s tím související rizikové procesy na příkladu vybraných vodních toků povodí Vnějších Západních Karpat, školitel práce: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.)