Search  |  Česky

Mgr. Jindřich FRAJER, Ph.D. – publications

Journals included in the Web of Science

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17, 1, 1-21. DOI: https://doi.org/10.4335/17.1.1-21(2019). [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports 26(2), 121-134. DOI: 10.2478/mgr-2018-0010. [link]

Pavelková, R., Frajer, J., Havlíček M. et al. (2016): Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps. Journal of Maps 12, supp1, 551–559. DOI: 10.1080/17445647.2016.1203830 [link]

Kopp, J., Frajer, J., Pavelková, R. (2015): Driving forces of the development of suburban landscape – a case study of the Sulkov site west of Pilsen. Quaestiones Geographicae 34, 3, 51–64. DOI 10.1515/quageo-2015-0028 [link]

Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J., Skokanová, H. (2014): The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 22, 4, 39–50. DOI: 10.1515/mgr-2014-0022 [link]

Journals included in the Scopus database

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230-240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Kopp, J., Frajer, J., Novotná, M. (2017): New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia). European Countryside 9, 1, 145–162. DOI: 10.1515/euco-2017-0009. [link]

Frajer, J., Geletič, J. (2011): Research of historical landscape by using old maps with focus to its positional accuracy. Dela 36, 49–67. [link]

Other peer-reviewed scientific journals

Frajer, J., Hercik, J., Stodůlka, M. (2017): Rybníky jako tematické náměty pro terénní výuku geografie. Geografické rozhledy 27, 1, 16–19. [link]

Frajer, J., Kopp, J. (2015): Projekt profesora Antonína Smrčka na vybudování vodní cesty Praha–Regensburg. Historická geografie 41, 2, 155–178.

Frajer, J. (2015): Zrušení Druhanického rybníka u Chotusic aneb environmentálně historická mikrosonda. Východočeský sborník historický 27, 1, 103–125.

Havlíček, M., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J., Netopil, P. (2013): Vývoj využití krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti. Acta Pruhoniciana 104, 39–48.  [link]

Frajer, J., Kladivo, P., Geletič, J. (2013): Reconstruction of extinct ponds using old maps, historical cadastres and the Digital Terrain Model of the Czech Republic of the 5th Generation. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44, 1, 59–69.  [link]

Pavelková Chmelová, R., Frajer, J., Pavka, P., Dzuráková, M., Adámek, P. (2012): Identification and analysis of areas of historical ponds (Chrudimka River Basin). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43, 2, 117–132. [link]

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Proměny suburbia: Olomouc-Nová Ulice. Historická geografie 36, 1, 29–50.

Monographs

Kopp, J., Raška, P., Vysoudil, M., Ježek, J., Dolejš, M., Veith, T., Frajer, J., Novotná, M., Hašová, E. (2017): Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0719-4.

Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. et al. (2014): Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Chapters in monographs

Dolejš, M., Frajer, J. (2017): Metodika hodnocení mikrostruktur města a zpracování map. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 15-18.

Novotná, M., Frajer, J. (2017): Specifika tvorby map ekohydrologického managementu pro město Plzeň. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 123-125.

Frajer, J. (2012): Geografická charakteristika zájmového území. In Vysoudil, M. et al.: Podnebí Olomouce. Climate of Olomouc. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. x- y.

University textbooks

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. et al. (2013): Environmental History of the Czech Republic. Environmentální historie České republiky. Brno: Masarykova univerzita.

Pavelková Chmelová, R., Frajer, J. (2013): Základy fyzické geografie 1: Hydrologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Other publications

Bradávka, J., Pavelková, R., Frajer, J., Létal, A. (2016): Historické rybníky Opavska na starých mapách. In David, V., Davidová, T. (eds.): Rybníky 2016, sborník příspěvků odborné konference 23.–24. 6. 2016 (ČZU Praha), 11–20.

Šarapatka, B., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J. (2014): Vývoj rybníkářství jako součásti kulturního dědictví v České republice se zaměřením na stav od poloviny 19. století. Životné prostredie 48, 1, 29–32. [link]

Pavelková Chmelová, R., Šarapatka, B., Frajer, J., Pavka, P., Netopil, P. (2013): Databáze zaniklých rybníků v ČR a jejich současné využití. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 21, 2, 48–59.  [link]

Fňukal, M., Frajer, J., Šerý, M., Toušek, V. (2009): Historie katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. [link]


Last modified 06/08/17 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple