Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Martin ERLEBACH, Ph.D.

Martin Erlebach

odborný asistent
pracovna 2.015
tel. (+420) 585 634 447
e-mail: martin.erlebach@upol.cz
konzultační hodiny: středa 8.00–9.30
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie KGG/ATFE
Fyzická geografie KGG/FGRES
Geoekologie KGG/GEKO
Geomorfologie KGG/GEOM
Komplexní geografická exkurze KGG/KGEX
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFY

Kombinované studium

Geoekologie KGG/DGEKO

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2018):

Seznam se připravuje k doplnění.

Vzdělání

2013–2022

Ph.D.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
(obor Sociální geografie a regionální rozvoj; disertační práce: Lokální trhy práce České republiky)

2010–2013

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
(obor Regionální geografie; diplomová práce: Proměny krajiny města Trutnova)

2007–2010

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
(obor Regionální geografie; bakalářská práce: Vývoj využití ploch na území města Trutnova: vybrané problémy)

Řešené projekty

MaGICLandscapes (Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes) (člen řešitelského kolektivu), Interreg CENTRAL EUROPE CE897 (2017–2020)
Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních regionů (člen řešitelského týmu), GA ČR 16-13502S (2016–2018)
Lidské chování a aktivity v geografickém prostředí: analýza a modelování organizace prostoru (člen řešitelského týmu), IGA PrF_2014012 (2014)

Odborné zájmy

krajinná ekologie a struktura krajiny, interakce člověk–přírodní prostředí, ochrana přírody a krajiny, regionální taxonomie