Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Martin ERLEBACH, Ph.D.

Martin Erlebach

odborný asistent
pracovna 2.015
tel. (+420) 585 634 447
e-mail: martin.erlebach@upol.cz
konzultační hodiny: středa 8.30–10.00
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie KGG/ATFE
Bakalářská práce z geografie 1 KGG/BPG1
Fyzická geografie KGG/FGRES
Geoekologie KGG/GEKO
Geomorfologie KGG/GEOM
Komplexní geografická exkurze KGG/KGEX
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFY

Kombinované studium

Aktuální témata z fyzické a environmentální geografie KGG/DATFE
Bakalářská práce z geografie 1 KGG/DBPG1
Geoekologie KGG/DGEKO
Seminář k bakalářské práci 1 KGG/DSBU1

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2019):

Časopisy v databázích Web of Science

Erlebach, M., Halás, M., Daniel, J., Klapka, P. (2019): Is there congruence in the spatial patterns of regions derived from scalar and vector geographical information? Moravian Geographical Reports 27, 1, 2–14. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0001 [link]

Seznam se připravuje k doplnění.

Vzdělání

2013–2022

Ph.D.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
(obor Sociální geografie a regionální rozvoj; disertační práce: Lokální trhy práce České republiky)

2010–2013

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
(obor Regionální geografie; diplomová práce: Proměny krajiny města Trutnova)

2007–2010

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
(obor Regionální geografie; bakalářská práce: Vývoj využití ploch na území města Trutnova: vybrané problémy)

Řešené projekty

MaGICLandscapes (Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes) (člen řešitelského kolektivu), Interreg CENTRAL EUROPE CE897 (2017–2020)
Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních regionů (člen řešitelského týmu), GA ČR 16-13502S (2016–2018)
Lidské chování a aktivity v geografickém prostředí: analýza a modelování organizace prostoru (člen řešitelského týmu), IGA PrF_2014012 (2014)

Odborné zájmy

krajinná ekologie a struktura krajiny, interakce člověk–přírodní prostředí, ochrana přírody a krajiny, regionální taxonomie