Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Souvislá pedagogická praxe

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Informace k organizaci výuky následujících předmětů:

KGG/SPP1 Souvislá pedagogická praxe 1
KGG/SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2

Seznamy studentů na pedagogické praxi

Organizační pokyny naleznete na stránkách Centra pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci.

V prvním týdnu konání praxe mají studenti za úkol poslat emailem rozvrh náslechů a výstupů svému fakultnímu učiteli, o průběhu praxe si vést portfolio a informovat fakultního učitele obratem o všech změnách rozvrhu.

Informační schůzka

Informační schůzka k pedagogické praxi za geografii proběhne ve čtvrtek 11. února 2021, čas začátku je pro prezenční i kombinovanou formu od 15:30, s ohledem na zaslané informace ke kolizím s výukou. Schůzka proběhne on-line v Zoom:

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94193543251?pwd=OG5TUDArSEhlYkJWNWI0Z1QxU1dGUT09
Meeting ID: 941 9354 3251
Passcode: 045950