Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Souvislá pedagogická praxe

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Informace k organizaci výuky následujících předmětů:

Souvislá pedagogická praxe 1 KGG/SPP1 | KGG/DSPP1 
Souvislá pedagogická praxe 2 KGG/SPP2 | KGG/DSPP2 

Seznamy studentů na pedagogické praxi

Organizační pokyny naleznete na stránkách Centra pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci.

V prvním týdnu konání praxe mají studenti za úkol poslat emailem rozvrh náslechů a výstupů svému fakultnímu učiteli, o průběhu praxe si vést portfolio a informovat fakultního učitele obratem o všech změnách rozvrhu.