Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Michal LEHNERT, Ph.D.

Michal Lehnert

odborný asistent, oddělení fyzické a environmentální geografie
pracovna 2.022
tel. (+420) 585 634 509, (+420) 733 698 028
e-mail: m.lehnert@upol.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 10.00–11.30
English | ResearchGate | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/ENVI
Fyzická geografie KGG/FGRES
Fyzická geografie 1 KGG/FG1
Fyzická geografie pro vzdělávání 1 KGG/FGV1
Komplexní geografická exkurze KGG/KGEX
Rizikové přírodní procesy a jejich environmentální důsledky KGG/PPRR
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG
V přípravě: Přírodní rizika a jejich řízení KGG/PRIZ

Prezenční studium – anglicky

Geography of climate change KGG/QCLIC
Geographical field trip Czech Republic KGG/QKGEX

Kombinované studium

Fyzická geografie 1 KGG/DFG1
Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/DENVI
Komplexní geografická exkurze KGG/DKGEX
V přípravě:
 Přírodní rizika a jejich řízení KGG/DPRIZ

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2016):

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J. (2020): Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. International Journal of Biometeorology. DOI: 10.1007/s00484-020-02010-y [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Jurek, M. (2020): Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic). Urban Climate 31, 100588. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100588 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., Milošević, D. (2018): Modelled spatiotemporal variability of outdoor thermal comfort in local climate zones of the city of Brno, Czech Republic. Science of the Total Environment 624, 385–395. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.076. [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Dobrovolný, P., Jurek, M. (2018): Temperature differences among local climate zones established by mobile measurements in two central European cities. Climate Research 75, 53–64. DOI: 10.3354/cr01508. [link]

Geletič, J., Lehnert, M. (2016): GIS-based delineation of local climate zones: The case of medium-sized Central European cities. Moravian Geographical Reports 24, 3, 2–12. [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P. (2016): Land Surface Temperature Differences within Local Climate Zones, Based on Two Central European Cities. Remote Sensing 8, 10, 788. DOI: 10.3390/rs8100788 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Arsenović, D., Lehnert, M., Fiedor, D., Šimáček, P., Středová, H., Středa, T., Savic, S. (2019): Heat-waves and mortality in Czech cities: A case study for the summers of 2015 and 2016. Geographica Pannonica 23(3): 162–172. DOI: 10.5937/gp23-22853 [link]

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230–240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Vysoudil, M., Lehnert, M., Kladivo, P. (2016): Heat Stress in the Urban and Suburban Landscape and its Spatial Differentiation Through the Example of a Medium-Sized City. Dela 46, 163–182. [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P. (2016): Modelled spatio-temporal variability of air temperature in an urban climate and its validation: A case study of Brno, Czech Republic. Hungarian Geographical Bulletin 65, 2, 169–180. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Geletič, J., Lehnert, M. (2017): Místní klimatické zóny a jejich význam ve městech České republiky. Urbanismus a územní rozvoj 20, 2, 9-16.

Sborníky

Geletič, J., Dobrovolný, P., Lehnert, M. (2017): Statistical analyses of Land Surface Temperature in Local Climate Zones: Case study of Brno and Prague (Czech Republic). In 2017 Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE), March 6–8, 2017, Dubai (UAE).

Přehled všech publikací

Vzdělání

2012–2016

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: Environmentální geografie; téma disertační práce: Vliv vybraných (geo)faktorů na režim teploty půdy v městské a příměstské krajině Olomouce)

2010–2012

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie: diplomová práce: Režim teploty půdy v městské a příměstské krajině (Olomouc a okolí))

2007–2010

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; bakalářská práce: Příspěvek ke studiu místního klimatu na území Přírodního parku údolí Bystřice: Režim teploty půdy a vzduchu v r. 2008)

Odborné zájmy

klimatologie, environmentální geografie