Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Michal LEHNERT, Ph.D.

Michal Lehnert

odborný asistent, oddělení fyzické a environmentální geografie
tel. (+420) 585 634 509, (+420) 733 698 028
michal.lehnert@gmail.com
Konzultační hodiny: úterý 14.00–15.30

English | ResearchGate | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Environmentální geografie (KGG/ENVG)
Kompexní geografická exkurze (KGG/KGEX)
Rizikové přírodní procesy a jejich environmentální důsledky (KGG/PPRR)
Seminář z environmentální geografie (KGG/SEEG)
Terénní cvičení z fyzické geografie (KGG/TCFG)
Základy fyzické geografie 1 (KGG/ZF1)
Základy kartografie (KGG/ZKAR)

Prezenční studium – anglicky

Geography of climate change (KGG/QCLIC)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2014):

Časopisy v databázích Web of Science

Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., Milošević, D. (2018): Modelled spatiotemporal variability of outdoor thermal comfort in local climate zones of the city of Brno, Czech Republic. Science of the Total Environment 624, 385–395. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.076. [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Dobrovolný, P., Jurek, M. (2018): Temperature differences among local climate zones established by mobile measurements in two central European cities. Climate Research 75, 53–64. DOI: 10.3354/cr01508. [link]

Geletič, J., Lehnert, M. (2016): GIS-based delineation of local climate zones: The case of medium-sized Central European cities. Moravian Geographical Reports 24, 3, 2–12. [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P. (2016): Land Surface Temperature Differences within Local Climate Zones, Based on Two Central European Cities. Remote Sensing 8, 10, 788. DOI: 10.3390/rs8100788 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Husák, J., Vysoudil, M. (2015): Urban field classification by "local climate zones" in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology 122, 3, 531–541. DOI: 10.1007/s00704-014-1309-6. [link]

Lehnert, M., Vysoudil, M., Kladivo, P. (2015): Semi-stationary measurement as a tool to refine understanding of the soil temperature spatial variability. International Agrophysics 29, 4, 449–457. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230–240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Vysoudil, M., Lehnert, M., Kladivo, P. (2016): Heat Stress in the Urban and Suburban Landscape and its Spatial Differentiation Through the Example of a Medium-Sized City. Dela 46, 163–182. [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P. (2016): Modelled spatio-temporal variability of air temperature in an urban climate and its validation: A case study of Brno, Czech Republic. Hungarian Geographical Bulletin 65, 2, 169–180. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Geletič, J., Lehnert, M. (2017): Místní klimatické zóny a jejich význam ve městech České republiky. Urbanismus a územní rozvoj 20, 2, 9-16.

Lehnert, M. (2014): Factors affecting soil temperature as limits of spatial interpretation and simulation of soil temperature. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 45, 1, 5–21. [link]

Monografie

Středová, H., Fuková, P., Lehnert, M., Rožnovský, J., Středa, T. (2014): Teplota půdy (Práce a studie ČHMÚ, sešit 36). Praha: Český hydrometeorologický ústav.

Kapitoly v monografiích

Létal, A., Lehnert, M. (2015): Fyzickogeografická charakteristika zájmového území. In Ptáček, P., Opravil, Z., Roubínek, P. eds.: Aktuální výzvy pro strategii rozvoje česko-polského pohraničí: Případová studie příhraničí euroregionu Praděd (Geographia Moravica 4). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 15–23. [link]

Sborníky

Geletič, J., Dobrovolný, P., Lehnert, M. (2017): Statistical analyses of Land Surface Temperature in Local Climate Zones: Case study of Brno and Prague (Czech Republic). In 2017 Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE), March 6–8, 2017, Dubai (UAE).

Přehled všech publikací

Vzdělání

2007–2010

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; bakalářská práce: Příspěvek ke studiu místního klimatu na území Přírodního parku údolí Bystřice: Režim teploty půdy a vzduchu v r. 2008)

2010–2012

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie: diplomová práce: Režim teploty půdy v městské a příměstské krajině (Olomouc a okolí))

2012–2016

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: Environmentální geografie; téma disertační práce: Vliv vybraných (geo)faktorů na režim teploty půdy v městské a příměstské krajině Olomouce)

Odborné zájmy

klimatologie