Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. Mgr. Michal LEHNERT, Ph.D.

Michal Lehnert

docent
pracovna 2.022
tel. (+420) 585 634 509, (+420) 733 698 028
e-mail: m.lehnert@upol.cz
konzultační hodiny: středa 13.00–14.30
English | ResearchGate | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/ENVI
Fyzická geografie KGG/FGRES
Komplexní geografická exkurze KGG/KGEX
Přírodní rizika a hazardy v rozvojových zemích KGG/ZPRH
Přírodní rizika a jejich řízení KGG/PRIZ
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG

Prezenční studium – anglicky

Geography of climate change KGG/QCLIC
Geographical field trip Czech Republic KGG/QKGEX

Kombinované studium

Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/DENVI
Komplexní geografická exkurze KGG/DKGEX
Přírodní rizika a jejich řízení KGG/DPRIZ

Kombinované studium – anglicky

Geography of climate change KGG/QDCLI

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2019):

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Jirmus, R., Květoňová, V., Geletič, J., Jurek, M., Středová, H., Frajer, J. (2024): Overheated children's playgrounds in Central European cities: The effects of surfaces and shading on thermal exposure during hot summer days. Urban Climate 55, 101873. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101873 [link]

Lehnert, M., Pánek, J., Kopp, J., Geletič, J., Květoňová, V., Jurek, M. (2023): Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities. Landscape and Urban Planning 233, 104713. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104713 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Jurek, M. (2023): Tradiční a nové přístupy ke studiu tepelného prostředí člověka ve městě: kritické shrnutí současného stavu poznání. Geografie 128, 3, 351–377. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.012 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Resler, J., Krč, P., Bureš, M., Urban, A., Krayenhoff E.S. (2023): Heat exposure variations and mitigation in a densely populated neighborhood during a hot day: Towards a people-oriented approach to urban climate management. Building and Environment 242, 110564. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110564 [link]

Křištofová, K., Lehnert, M., Martinát, S., Tokar, V., Opravil, Z. (2022): Adaptation to climate change in the eastern regions of the Czech Republic: An analysis of the measures proposed by local governments. Land Use Policy 114, 105949. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105949 [link]

Jurek, M., Frajer, J., Fiedor, D., Brhelová, J., Hercik, J., Jáč, M., Lehnert, M. (2022): Knowledge of global climate change among Czech students and its influence on their beliefs in the efficacy of mitigation action. Environmental Education Research 28, 8, 1126-1143. https://doi.org./10.1080/13504622.2022.2086687 [link]

Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J. (2021): Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. International Journal of Biometeorology 65, 8, 1277–1289. https://doi.org/10.1007/s00484-020-02010-y [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Kopp, J., Brabec, M., Jurek, M., Pánek, J. (2021): Comparison between mental mapping and land surface temperature in two Czech cities: A new perspective on indication of locations prone to heat stress. Building and Environment 203, 108090. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108090  [link]

Lehnert, M., Brabec, M., Jurek, M., Tokar, V., Geletič, J. (2021): The role of blue and green infrastructure in thermal sensation in public urban areas: A case study of summer days in four Czech cities. Sustainable Cities and Society 66, 102683. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102683 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Jurek, M. (2020): Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic). Urban Climate 31, 100588. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100588 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Šimáček, P., Fiedor, D., Jurek, M. (2021): Spatial variability of soil temperature in an urban area: a case study for a medium-sized European city. Geographia Pannonica 25, 1, 1–9. https://doi.org/10.5937/gp25-29415 [link]

Arsenović, D., Lehnert, M., Fiedor, D., Šimáček, P., Středová, H., Středa, T., Savic, S. (2019): Heat-waves and mortality in Czech cities: A case study for the summers of 2015 and 2016. Geographica Pannonica 23(3): 162–172. DOI: 10.5937/gp23-22853 [link]

Přehled všech publikací

Vzdělání

2022

doc.
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta (obor Aplikovaná a krajinná ekologie)

2012–2016

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor Environmentální geografie; téma disertační práce: Vliv vybraných (geo)faktorů na režim teploty půdy v městské a příměstské krajině Olomouce)

2010–2012

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor Regionální geografie: diplomová práce: Režim teploty půdy v městské a příměstské krajině (Olomouc a okolí))

2007–2010

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor Regionální geografie; bakalářská práce: Příspěvek ke studiu místního klimatu na území Přírodního parku údolí Bystřice: Režim teploty půdy a vzduchu v r. 2008)

Odborné zájmy

klimatologie, environmentální geografie