Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

doc. Mgr. Michal LEHNERT, Ph.D.

Michal Lehnert

associate professor
office 2.022
tel. +420 585 634 509, +420 733 698 028
e-mal: m.lehnert@upol.cz
consultation hours: Wednesday 1:00 to 2:30 p.m.
Česky | ResearchGate | ORCID

Teaching

Full-time form – in Czech

Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/ENVI
Fyzická geografie KGG/FGRES
Komplexní geografická exkurze KGG/KGEX
Přírodní rizika a hazardy v rozvojových zemích KGG/ZPRH
Přírodní rizika a jejich řízení KGG/PRIZ
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG

Full-time form – in English

Geography of climate change KGG/QCLIC
Geographical field trip Czech Republic KGG/QKGEX

Part-time form – in Czech

Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/DENVI
Komplexní geografická exkurze KGG/DKGEX
Přírodní rizika a jejich řízení KGG/DPRIZ

Part-time form – in English

Geography of climate change KGG/QDCLI

Supervised theses

Bachelor theses: defended | in-progress (STAG)
Master theses: defended | in-progress (STAG)

Publications

List of publications in the last five years (since 2019):

Journals included in the Web of Science

Lehnert, M., Jirmus, R., Květoňová, V., Geletič, J., Jurek, M., Středová, H., Frajer, J. (2024): Overheated children's playgrounds in Central European cities: The effects of surfaces and shading on thermal exposure during hot summer days. Urban Climate 55, 101873. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101873 [link]

Lehnert, M., Pánek, J., Kopp, J., Geletič, J., Květoňová, V., Jurek, M. (2023): Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities. Landscape and Urban Planning 233, 104713. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104713 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Jurek, M. (2023): Tradiční a nové přístupy ke studiu tepelného prostředí člověka ve městě: kritické shrnutí současného stavu poznání. Geografie 128, 3, 351–377. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.012 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Resler, J., Krč, P., Bureš, M., Urban, A., Krayenhoff E.S. (2023): Heat exposure variations and mitigation in a densely populated neighborhood during a hot day: Towards a people-oriented approach to urban climate management. Building and Environment 242, 110564. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110564 [link]

Křištofová, K., Lehnert, M., Martinát, S., Tokar, V., Opravil, Z. (2022): Adaptation to climate change in the eastern regions of the Czech Republic: An analysis of the measures proposed by local governments. Land Use Policy 114, 105949. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105949 [link]

Jurek, M., Frajer, J., Fiedor, D., Brhelová, J., Hercik, J., Jáč, M., Lehnert, M. (2022): Knowledge of global climate change among Czech students and its influence on their beliefs in the efficacy of mitigation action. Environmental Education Research 28, 8, 1126-1143. https://doi.org./10.1080/13504622.2022.2086687 [link]

Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J. (2021): Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. International Journal of Biometeorology 65, 8, 1277–1289. https://doi.org/10.1007/s00484-020-02010-y [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Kopp, J., Brabec, M., Jurek, M., Pánek, J. (2021): Comparison between mental mapping and land surface temperature in two Czech cities: A new perspective on indication of locations prone to heat stress. Building and Environment 203, 108090. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108090  [link]

Lehnert, M., Brabec, M., Jurek, M., Tokar, V., Geletič, J. (2021): The role of blue and green infrastructure in thermal sensation in public urban areas: A case study of summer days in four Czech cities. Sustainable Cities and Society 66, 102683. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102683 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Jurek, M. (2020): Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic). Urban Climate 31, 100588. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100588 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Journals included in the Scopus database

Lehnert, M., Šimáček, P., Fiedor, D., Jurek, M. (2021): Spatial variability of soil temperature in an urban area: a case study for a medium-sized European city. Geographia Pannonica 25, 1, 1–9. https://doi.org/10.5937/gp25-29415 [link]

Arsenović, D., Lehnert, M., Fiedor, D., Šimáček, P., Středová, H., Středa, T., Savic, S. (2019): Heat-waves and mortality in Czech cities: A case study for the summers of 2015 and 2016. Geographica Pannonica 23(3): 162–172. DOI: 10.5937/gp23-22853 [link]

List of all publications

Qualifications

2022

doc. (Assoc. Prof.)
Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences (field of study Applied and Landscape Ecology)

2012–2016

Ph.D.
University of Ostrava, Faculty of Science (field of study: Environmental Geography; dissertation thesis: Influence of selected (geo)factors on soil temperature regime in urban and suburban landscape of Olomouc)

2010–2012

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (field of study: Regional Geography; diploma thesis: Režim teploty půdy v městské a příměstské krajině (Olomouc a okolí))

2007–2010

Bc. (B.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (field of study: Regional Geography; bachelor thesis: Příspěvek ke studiu místního klimatu na území Přírodního parku údolí Bystřice: Režim teploty půdy a vzduchu v r. 2008)

Professional interests

climatology, environmental geograhy