Search  |  Česky

Mgr. Michal LEHNERT, Ph.D.

Michal Lehnert

senior lecturer, physical and environmental geography section
tel. +420 585 634 509, +420 733 698 028
michal.lehnert@gmail.com
Consultation hours: Tuesday 1:15 to 2:45 p.m.

Česky | ResearchGate

Teaching competence

In Czech

Seminář z meteorologie a klimatologie (KGG/SEMK)
Terénní klimatologie
(KGG/TERKL)
Terénní cvičení z fyzické geografie (KGG/TCFG)
Terénní cvičení z regionální geografie 1 (KGG/TCRG1)

In English

Geography of climate change (KGG/QCLIC)

Qualifications

2007–2010

Bc. (B.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (field of study: Regional Geography; bachelor thesis: Příspěvek ke studiu místního klimatu na území Přírodního parku údolí Bystřice: Režim teploty půdy a vzduchu v r. 2008)

2010–2012

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (field of study: Regional Geography; diploma thesis: Režim teploty půdy v městské a příměstské krajině (Olomouc a okolí))

2012–2016

Ph.D.
University of Ostrava, Faculty of Science (field of study: Environmental Geography; dissertation thesis: Influence of selected (geo)factors on soil temperature regime in urban and suburban landscape of Olomouc)

Publications

List of publications in the last five years (since 2014):

Journals included in the Web of Science

Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., Milošević, D. (2018): Modelled spatiotemporal variability of outdoor thermal comfort in local climate zones of the city of Brno, Czech Republic. Science of the Total Environment 624, 385–395. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.076. [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Dobrovolný, P., Jurek, M. (2018): Temperature differences among local climate zones established by mobile measurements in two central European cities. Climate Research 75, 53–64. DOI: 10.3354/cr01508. [link]

Geletič, J., Lehnert, M. (2016): GIS-based delineation of local climate zones: The case of medium-sized Central European cities. Moravian Geographical Reports 24, 3, 2–12. [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P. (2016): Land Surface Temperature Differences within Local Climate Zones, Based on Two Central European Cities. Remote Sensing 8, 10, 788. DOI: 10.3390/rs8100788 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Husák, J., Vysoudil, M. (2015): Urban field classification by "local climate zones" in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology 122, 3, 531–541. DOI: 10.1007/s00704-014-1309-6. [link]

Lehnert, M., Vysoudil, M., Kladivo, P. (2015): Semi-stationary measurement as a tool to refine understanding of the soil temperature spatial variability. International Agrophysics 29, 4, 449–457. [link]

Journals included in the Scopus database

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230–240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Vysoudil, M., Lehnert, M., Kladivo, P. (2016): Heat Stress in the Urban and Suburban Landscape and its Spatial Differentiation Through the Example of a Medium-Sized City. Dela 46, 163–182. [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P. (2016): Modelled spatio-temporal variability of air temperature in an urban climate and its validation: A case study of Brno, Czech Republic. Hungarian Geographical Bulletin 65, 2, 169–180. [link]

Other peer-reviewed scientific journals

Geletič, J., Lehnert, M. (2017): Místní klimatické zóny a jejich význam ve městech České republiky. Urbanismus a územní rozvoj 20, 2, 9-16.

Lehnert, M. (2014): Factors affecting soil temperature as limits of spatial interpretation and simulation of soil temperature. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 45, 1, 5–21. [link]

Monographs

Středová, H., Fuková, P., Lehnert, M., Rožnovský, J., Středa, T. (2014): Teplota půdy (Práce a studie ČHMÚ, sešit 36). Praha: Český hydrometeorologický ústav.

Chapters in monographs

Létal, A., Lehnert, M. (2015): Fyzickogeografická charakteristika zájmového území. In Ptáček, P., Opravil, Z., Roubínek, P. eds.: Aktuální výzvy pro strategii rozvoje česko-polského pohraničí: Případová studie příhraničí euroregionu Praděd (Geographia Moravica 4). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 15–23. [link]

Proceedings

Geletič, J., Dobrovolný, P., Lehnert, M. (2017): Statistical analyses of Land Surface Temperature in Local Climate Zones: Case study of Brno and Prague (Czech Republic). In 2017 Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE), March 6–8, 2017, Dubai (UAE).

List of all publications

Professional interests

climatology


Last modified 17/09/18 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple