Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu

tacr-eta


Číslo projektu:
TL02000556
Doba řešení: 01/2019 až 12/2020
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Katedra geografie
Externí aplikační garant: Olomoucký kraj
Kontakt: Petr Šimáček

Představení projektu

prehledova_mapa Zapojená města
Hranice
Jeseník
Kojetín
Lipník nad Bečvou
Litovel
Mohelnice
Moravský Beroun
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šternberk
Šumperk
Uničov
Zábřeh

Hlavním přínosem projektu je využití metody komunitně participativního mapování rizikových lokalit pro potřeby inovace přístupu k prevenci kriminality na území Olomouckého kraje. Tato metoda je v ČR zatím stále málo využita v praxi, na rozdíl od měst a regionů v západní Evropě či severní Americe. Orgány samosprávy jsou zpravidla vybaveny mnoha IT přístroji a softwary, technologiemi geografických informačních systémů (GIS) nevyjímaje. Ty patří mezi časté nástroje územního rozvoje i správy měst. Této technologie se dá rovněž využít pro mapování lokalit strachu z potenciální kriminality. Městům a jimi zřizovaným městským policiím se tak otevírají nové možnosti, jak posílit opatření mající za úkol chránit občany měst a jejich bezpečnost. Jedním z hlavních přínosů projektu bude vypracování metodiky, která popíše postup mapování lokalit strachu ve městech a vyhodnocování získaných poznatků s návrhem na jejich promítnutí do dokumentů prevence kriminality. Dalším přínosem projektu bude šíření výsledků projektu díky uspořádání workshopu pro pracovníky v oblasti prevence kriminality, kde budou představeny hlavní výstupy projektu. Primárně budou výsledky projektu využity Olomouckým krajem (který je aplikačním garantem projektu) a městy, kde bude realizován výzkum, a to jak manažery prevence kriminality a útvary ochrany, tak městskými policiemi a obvodními odděleními Policie ČR. Ve spolupráci s řešitelským týmem projektu bude možné koordinovat mapování lokalit strachu z kriminality i po skončení projektu a vyhodnocovat tak trendy ve výskytu těchto lokalit nejen u vybraných měst Olomouckého kraje, ale po určitém zobecnění výsledků také v ostatních obcích České republiky.

Projekt Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu (TL02000556)  je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Výsledky a výstupy

Souhrnná výzkumná zpráva Workshop Soubor map s odborným obsahem Článek v časopise Urbanismus a územní rozvoj
Výstup na odborné konferenci Interaktivní mapa Článek v časopise Moravian Geographical Reports Prezentace výsledků v Přerově a Prostějově

 

Interaktivní mapa míst strachu z kriminality


Zobrazit mapu na celou obrazovku