Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Petr ŠIMÁČEK, Ph.D.

Petr Šimáček

odborný asistent, vedoucí oddělení humánní geografie

pracovna 2.024, tel. (+420) 585 634 595, (+420) 733 690 783
e-mail: petr.simacek@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 13.00–14.30

English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Geografie bydlení (KGG/BYT)
Geoinformatika v humánní geografii (KGG/GISG)
GIS v regionální geografii 1
(KGG/GISR1)
GIS v regionální geografii 2 (KGG/GISR2)
GIS v regionální geografii 3 (KGG/GISR3)
Geoinformační technologie ve výuce zeměpisu (KGG/GITVZ)
Percepce prostoru a jeho vizualizace (KGG/PPV)
Terénní výuka geografie (KGG/TVGE)
Základy kartografie (KGG/ZKAR)

Prezenční studium – anglicky

GIScience for Geographers (KGG/QGIG)
Geographically Oriented Research (KGG/QOR)

Kombinované studium

Terénní výuka geografie (KGG/DTVGE)
Základy kartografie (KGG/DZKR)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled publikací za posledních pět let (od roku 2014):

Časopisy v databázi Scopus

Šimáček, P., Szczyzrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: from quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica 88, 4, 649–668. DOI: 10.7163/GPol.0039. [link]

Hercik, J., Šimáček, P., Szczyrba, Z., Smolová, I. (2014): Military brownfields in the Czech Republic and the potential for their revitalisation, focused on their residential function. Quaestiones Geographicae 33, 2, 127–138. DOI: 10.2478/quageo-2014-0021. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Šimáček, P., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2017): Regional differentiation of the dwellings construction in the Czech Republic during the transition period. Geografski pregled 38, 37–52. [link]

Šimáček, P., Szczyrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Humanizace postsocialistických sídlišť – směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie 49, 2, 74–81. [link]

Ostatní publikace

Šimáček, P., Kosová, D. (2016): Percepce strachu z kriminality na území města Jihlavy. In Nováček, A. ed.: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.–7. září 2016. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 130–134.

Tichá, V., Fialová, H., Fňukal, M., Král, O., Šerý, M., Šimáček, P. (2016): Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje. Pardubice: ČSÚ. ISBN 978-80-250-2732-5. [link]

Šimáček, P. (2015): Spokojenost obyvatel s bydlením ve velkých městech Olomouckého kraje. In Kulla, M., Novotný, L. eds.: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, Danišovce 21.–23. 10. 2015. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 36–37.

Šerý, M., Hubl, R., Odehnal, J., Opravil, Z., Szczyrba, Z., Šanda, R., Šimáček, P., Toušek, V. (2015): Uherské Hradiště, sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel (studie). Olomouc: Univerzita Palackého, katedra geografie. [link]

Přehled všech publikací

Zahraniční stáže a pobyty

2008/2009  Bosna a Hercegovina (CEEPUS)
2009/2010  University of Bucharest, Rumunsko (ERASMUS)
2010/2011  University of Bucharest, Rumunsko (ERASMUS)
2010/2011  GEOREGNET Summer School Zagreb, Chorvatsko (CEEPUS)
2011/2012  Open University Milton Keynes, Velká Británie (ERASMUS)
2013/2014  Dalarna University Borlange/Falun, Švédsko (ERASMUS)
2015/2016  University Clermont Auvergne, Francie (ERASMUS)
2016/2017  University of Maribor, Slovinsko (CEEPUS)
2016/2017  S. Toraighyrov Pavlodar State University, Kazachstán (ERASMUS)
2016/2017  University of Mostar, Bosna a Hercegovina (ERASMUS)

Vzdělání

2003–2006

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie a geoinformatika; bakalářská práce: Lexikon antropogenních tvarů reliéfu)

2006–2008

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie–Aplikovaná geoinformatika "v ochraně životního prostředí"; magisterská práce: Mapový portál sadů, parků a zahrad města Olomouce)

2008–2015

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie a regionální rozvoj; disertační práce: Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olomoucký kraj)

Odborné zájmy

Geoinformatika, geografie Olomoucka, geografie bydlení, mentální mapy, kriminální geografie.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost.