Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Petr ŠIMÁČEK, Ph.D.

Petr Šimáček

odborný asistent, vedoucí oddělení humánní geografie
pracovna 2.024
tel. (+420) 585 634 595, (+420) 733 690 783
e-mail: petr.simacek@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 10.00–11.30
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Geografie bydlení KGG/BYD
Geografie Olomouce KGG/GOL
Geoinformatika v humánní geografii KGG/GIHG
GIS pro geografy 1 KGG/GIS1
GIS pro geografy 2 KGG/GIS2
GIS pro geografy 3 KGG/GIS3
Percepce prostoru a její vizualizace KGG/PPVI
Terénní cvičení z humánní geografie KGG/TCHU
Terénní výuka geografie KGG/TVGE
Základy GIS KGG/GISV
Základy kartografie KGG/KART

Prezenční studium – anglicky

GIScience for Geographers KGG/QGIG
Geographical Field Trip in the Czech Republic KGG/QKGEX
Geographically Oriented Research KGG/QOR

Kombinované studium

Terénní výuka geografie KGG/DTVGE
Základy kartografie KGG/DKART

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled publikací za posledních pět let (od roku 2016):

Časopisy v databázích Web of Science

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Brisudová, L. (2020): To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments. Moravian Geographical Reports 28(4): 308–321. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0023 [link]

Brisudová, L., Šimáček, P., Šerý, M. (2020): Mapping topo-ambivalent places for the purposes of strategic planning of urban space. The case of Šternberk, the Czech Republic. Journal of Maps 16(1): 203–209. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1844087 [link]

Šimáček, P., Paloušková, K., Hercik, J. (2020): Spatial images and changes in their graphic representation in primary and lower secondary school students. Croatian Journal of Education – Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 22(3): 935–964. https://doi.org/10.15516/cje.v22i3.3648 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Arsenović, D., Lehnert, M., Fiedor, D., Šimáček, P., Středová, H., Středa, T., Savić, S. (2019): Heat-waves and mortality in Czech cities: A case study for the summers of 2015 and 2016. Geographica Pannonica 23(3): 162–172. DOI: 10.5937/gp23-22853 [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Ashkenazi, E., Avni, Y., Šimáček, P., Chen, Y., Frajer, J. (2020): 1 500 let udržitelného zemědělství v Negevské poušti. Geografické rozhledy 29(3): 34–37. [link]

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj 23(5): 4–10.

Šimáček, P., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2017): Regional differentiation of the dwellings construction in the Czech Republic during the transition period. Geografski pregled 38, 37–52. [link]

Ostatní publikace

Šimáček, P., Kosová, D. (2016): Percepce strachu z kriminality na území města Jihlavy. In Nováček, A. ed.: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.–7. září 2016. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 130–134.

Tichá, V., Fialová, H., Fňukal, M., Král, O., Šerý, M., Šimáček, P. (2016): Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje. Pardubice: ČSÚ. ISBN 978-80-250-2732-5. [link]

Přehled všech publikací

Zahraniční stáže a pobyty

2008/2009  Bosna a Hercegovina (CEEPUS)
2009/2010  University of Bucharest, Rumunsko (ERASMUS)
2010/2011  University of Bucharest, Rumunsko (ERASMUS)
2010/2011  GEOREGNET Summer School Zagreb, Chorvatsko (CEEPUS)
2011/2012  Open University Milton Keynes, Velká Británie (ERASMUS)
2013/2014  Dalarna University Borlänge/Falun, Švédsko (ERASMUS)
2015/2016  University Clermont Auvergne, Francie (ERASMUS)
2016/2017  University of Maribor, Slovinsko (CEEPUS)
2016/2017  S. Toraighyrov Pavlodar State University, Kazachstán (ERASMUS)
2016/2017  University of Mostar, Bosna a Hercegovina (ERASMUS)
2017/2018  University of Novi Sad, Srbsko (ERASMUS)
2017/2018  University of Seville, Španělsko (ERASMUS)
2017/2018  Beit Berl College, Izrael (ERASMUS)
2018/2019  University of Maribor, Slovinsko (ERASMUS)
2018/2019  Camosun College, Kanada (Fond internacionalizace PřF UP)
2018/2019  Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (ERASMUS)
2020/2021  Dalarna University Borlänge/Falun, Švédsko (ERASMUS)

Vzdělání

2003–2006

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie a geoinformatika; bakalářská práce: Lexikon antropogenních tvarů reliéfu)

2006–2008

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie–Aplikovaná geoinformatika "v ochraně životního prostředí"; magisterská práce: Mapový portál sadů, parků a zahrad města Olomouce)

2008–2015

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie a regionální rozvoj; disertační práce: Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olomoucký kraj)

Odborné zájmy

Geoinformatika, percepce prostoru a mentální mapy, geografie Olomoucka, geografie bydlení.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost.