Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Aurora

Mobility

Aurora je název evropské univerzitní aliance, jejímž obecným cílem je podpora a rozvoj spolupráce mezi vysokými školami v Evropě. Evropské univerzitní aliance jsou iniciativou Evropské komise a jsou stěžejní iniciativou evropské strategie pro univerzity. Pouze několik českých univerzit má to privilegium patřit do některé univerzitní aliance. Do aliance Aurora kromě Univerzity Palackého v Olomouci patří další zahraniční univerzity (jejich přehled zde).

Historicky vychází aliance Aurora ze zavedené sítě univerzit Aurora, která vznikla v roce 2016 jako konsorcium devíti evropských špičkových výzkumných univerzit, které se hluboce angažují v oblasti sociálního dopadu a zapojení komunit. Současnou ambicí aliance je změnit předsudky o povaze univerzitního vzdělávání, rozvíjet zásadně evropský přístup a s využitím akademické excelence ve vzdělávání a výzkumu mít vliv na společenské změny. Aurora Institute má usnadnit experimentování, mobilitu a sdílení odborných znalostí a ambiciózní program podpory rozvoje kapacit má podpořit soudržnost a sociální dopad. Za své klíčové pilíře Aurora považuje témata 1) Udržitelnost a změna klimatu; 2) Digitalizace a globální občanství; 3) Zdraví a duševní pohoda; 4) Kultura: Identita a rozmanitost. Dlouhodobou vizí Aurory je pak inkluzivní a rozmanitý meziuniverzitní kampus.

Více informací o alianci Aurora naleznete na webových stránkách aliance Aurora, případně na stránkách Univerzity Palackého v Olomouci.

Aurora studentům nabízí mnoho možností zapojení, včetně krátkodobých i dlouhodobých mobilit, a to jak studijního, tak pracovního charakteru. Obecné informace týkající se nabídky a podmínek mobilit v rámci aliance Aurora najdete zde. Pravidla a podrobnější informace k možnostem mobilit pro studenty Univerzity Palackého je možné nalézt zde (pro zaměstnance pak zde). 

Primárně Aurora podporuje krátkodobé fyzické mobility, a to především s důrazem na zapojení studentů do předmětů realizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Tyto předměty jsou často realizovány převážně v online podobě se závěrečným krátkodobým programem uskutečněným během fyzické mobility.