Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Studentské mobility

Mobility

Rozšiřte si v rámci studia své zkušenosti, zpestřete životopis a navažte nová přátelství s vrstevníky z jiných zemí – vycestujte na zkušenou do zahraničí!

Setkání k nabídce mobilit 13. 12. 2016 – prezentace (PDF)

Studentům, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a zkušenosti nad běžný rámec studia, se nabízejí příležitosti k vycestování na studijní pobyt do zahraničí. Na naší katedře se jedná zejména o programy koordinované v ČR Domem zahraničních služeb MŠMT (CEEPUS), resp. jeho Národní agenturou pro evropské vzdělávácí programy (Erasmus, Finanční mechanismy EHP/Norska nebo SCIEX). Díky předem uzavřeným smlouvám s konkrétními partnerskými pracovišti je zařízení studijního pobytu přes tyto programy podstatně zjednodušené.
Kromě toho se nabízejí stipendia MŠMT rozdělovaná Domem zahraničních služeb v rámci Akademické informační agentury a česko-rakouského programu AKTION, příspěvky krajů či měst, stipendia nadací jako např. Merillův program apod. nebo zahraniční pracovní stáže INTLAG.

Upozornění: V rámci zahraničního studijního pobytu je pro studenty Přírodovědecké fakulty UP stanoveno splnění minimálně 20 ECTS za semestr (nikoli pouze 15 ECTS potřebných pro finanční dohodu s rektorátem UP) – podrobnosti uvádí příslušná směrnice děkana.

Koordinátoremkontaktní osobou pro mobility v rámci katedry geografie je dr. Petr Šimáček.

Nabídka studijních pobytů

Nabídka pracovních stáží

Zkušenosti studentů – Erasmus

Další informace