Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Studentské mobility

Mobility

Rozšiřte si v rámci studia své zkušenosti, zpestřete životopis a navažte nová přátelství s vrstevníky z jiných zemí – vycestujte na zkušenou do zahraničí!

Setkání k nabídce zahraničních mobilit 7. 12. 2022 – prezentace (PDF) a videozáznam ze schůzky 14. 12. 2020 (YouTube)

Studentům, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a zkušenosti nad běžný rámec studia, se nabízejí příležitosti k vycestování na studijní pobyt či pracovní stáž do zahraničí. Mezi nejvyužívanější patří programy koordinované v ČR Domem zahraniční spolupráce (na naší katedře nejčastěji Erasmus+CEEPUS). Díky předem uzavřeným smlouvám s konkrétními partnerskými pracovišti je zařízení studijního pobytu přes tyto programy podstatně zjednodušené. Oslovení zahraniční organizace pro realizaci pracovní stáže je pak v mnohém zjednodušeno díky aplikaci INTLAG a podpoře UP v čele s koordinátorkou zahraničních pracovních stáží Mgr. Marií Rakovou.

Kromě toho se k realizaci zahraniční mobility nabízejí další programy administrované Domem zahraniční spolupráce, Stipendijní program UP (studium i stáž) nebo stipendia nadací jako např. Merillův program nebo Fulbrightova komise. Finančně vás pak kromě výše uvedených programů mohou podpořit (často i kumulativně) příspěvky dalších stipendijních fondů, kterých existuje celá řada a které nabízí instituce jako např. Olomoucký kraj, Přírodovědecká fakulta UP, Nadace Sophia nebo Bakala Foundation

Upozornění: V rámci zahraničního studijního pobytu je pro studenty Přírodovědecké fakulty UP stanoveno splnění minimálně 20 ECTS za semestr – podrobnosti uvádí příslušná směrnice děkana.

Koordinátoremkontaktní osobou pro zahraniční mobility je v rámci katedry geografie dr. Petr Šimáček.

Garantem uznávání předmětů ze zahraničního studijního pobytu je v rámci katedry geografie dr. Miloš Fňukal.

Odbornou referentkou pro zahraniční styky v oblasti studijních záležitostí je v rámci Přírodovědecké fakulty paní Dana Gronychová.

Upozornění: Všichni vyjíždějící studenti musí svůj zamýšlený pobyt nahlásit ideálně 2 týdny před samotným výjezdem paní Gronychové, která pomůže s jeho zanesením do Portálu UP/STAGu (bez toho nebude výjezd oficiálně veden ve studijní agendě vyjíždějícího studenta). Následně si musí student v Portálu UP, sekci "ECTS výjezdy", doplnit všechny předměty studované v rámci zahraničního studia. Vyžaduje-li to situace (např. nominační podmínky na hostující instituci), je možné v této záležitosti oslovit paní Gronychovou i dříve.

Administrativa zahraničních mobilit probíhá v úzké spolupráci s jednotlivými pracovníky Centra zahraniční spolupráce UP.

Nabídka zahraničních mobilit

Zkušenosti našich studentů z absolvovaných zahraničních pobytů

SLIDER fotek z příběhů