Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Erasmus+

Mobility

Program Erasmus+, administrovaný Evropskou komisí a v České republice Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP), je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání zejména v Evropě. Katedra geografie PřF UP má aktuálně uzavřeny bilaterální smlouvy s několika desítkami univerzit jak v evropských, tak mimoevropských zemích. Po dohodě se lze přihlásit i na univerzity, se kterými mají smlouvu katedra rozvojových a environmentálních studií (kontaktujte B. Frličkovou), katedra geoinformatiky (kontaktujte J. Buriana), katedra geologie (kontaktujte J. Jiráska) nebo katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na FF (kontaktujte P. Veselského). 

Podmínky a průběh mobilit

Délka pobytu: Student může v každém stupni studia (bakalářský, navazující magisterský, doktorský) absolvovat studijní pobyty a stáže v souhrnné délce až 12 měsíců (je možné v jednom stupni studia vyjet i opakovaně, ovšem v případě krácení rozpočtu budou mít přednost studenti, kteří ještě v rámci programu nevyjeli).

Finanční zajištění: Pro akademický rok 2023/2024 platí sazby stipendií v rozmezí 480–600 EUR na měsíc, liší se podle finanční náročnosti jednotlivých zemí (viz tabulku aktuálních sazeb stipendií Erasmus).

Kdo může vyjet: Studenti zapsaní v prezenční formě studia (včetně prvního ročníku).

Kam je možné vyjet: Viz přehled partnerských pracovišť níže.

Studium předmětů: Student se zavazuje na zahraniční univerzitě získat alespoň 20 kreditů ECTS (European Credit Transfer System) za semestr. Student, který uspěje ve výběrovém řízení, si po poradě s garantem příslušné mobility sestaví studijní plán – uvede konkrétní předměty, které by chtěl absolvovat v zahraničí, a také předměty, které tímto budou nahrazeny v jeho studijním plánu na UP. Plán je možné po zjištění konkrétní situace na zahraniční univerzitě dodatečně upravit. Zpravidla se alespoň z části vybírají předměty podobné předmětům, které má v daném semestru student absolvovat na UP; doporučuje se předem domluvit jejich uznání u daného vyučujícího, resp. u kreditového poradce (dr. Fňukal).

Přihlášky: Studenti se přihlašují do výběrového řízení on-line pomocí webového rozhraní mobility.upol.cz. Výběrové řízení probíhá v únoru, přičemž platí pro oba semestry následujícího akademického roku. V případě nižšího zájmu v únorovém výběrovém řízení může být vypsáno také dodatečné výběrové řízení, které obvykle probíhá v říjnu a platí pro letní semestr aktuálního akademického roku. Kromě vyplnění on-line formuláře je součástí přihlášky také strukturovaný životopis, stručný motivační dopis (v angličtině nebo jazyku vybrané destinace, ve kterém student uvede, proč chce vyjet do zahraničí a proč si vybral dané pracoviště) a výpis známek dosavadního studia ze STAGu. Samotné výběrové řízení probíhá formou krátkého ústního pohovoru.

Informační schůzka: Každoročně se na přelomu listopadu a prosince před vyhlášením únorového výběrového řízení koná informační schůzka, na níž jsou studenti seznámeni s programy zahraničních mobilit a mají možnost se přímo zeptat koordinátorů a dřívějších účastníků mobilit.

 

Seznam partnerských pracovišť v rámci programu Erasmus+

Stát Pracoviště Počet míst × délka pobytu
Bulharsko Sofijski universitet "Sv. Kliment Ohridski", Sofie 2 × 5 měsíců
Estonsko Tartu Ülikool, Tartu 2 × 5 měsíců
Francie Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2 × 4 měsíce
Chorvatsko Sveučilište u Zadru, Zadar 2 × 5 měsíců
Německo Technische Universität Chemnitz, Chemnitz 2 × 6 měsíců
Polsko Uniwersytet Jagielloński, Krakov 2 × 5 měsíců
Polsko Uniwersytet Pedagogiczny, Krakov 2 × 5 měsíců
Polsko  Uniwersytet Łódzki, Lodź 3 × 6 měsíců
Polsko  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň 2 × 5 měsíců
Polsko  Uniwersytet Szczeciński, Štětín 1 × 5 měsíců
Rakousko Alpen-Adria Universität, Klagenfurt 2 × 5 měsíců
Rakousko Karl-Franzens-Universität, Graz 2 × 5 měsíců
Rumunsko Universitatea din București, Bukurešť 2 × 5 měsíců
Rumunsko Universitatea din Oradea, Oradea 2 × 5 měsíců
Slovensko Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2 × 5 měsíců
Slovensko Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2 × 5 měsíců
Slovensko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2 × 5 měsíců
Slovensko Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2 × 5 měsíců
Slovensko Katolícka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2 × 5 měsíců
Slovinsko Univerza v Ljubljani, Lublaň 2 × 6 měsíců
Slovinsko Univerza v Mariboru, Maribor 3 × 5 měsíců
Spojené království University of Lincoln, Lincoln 2 × 5 měsíců
Spojené království University of Manchester, Manchester 2 × 10 měsíců
Srbsko Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
3 × 5 měsíců
Španělsko Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 2 × 5 měsíců
Španělsko Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 3 × 9 měsíců
Španělsko Universidad de Sevilla, Sevilla 2 × 3 měsíce
Švédsko Högskolan Dalarna, Falun/Borlänge 3 × 10 měsíců

Mezinárodní kreditová mobilita KA107
Bosna a Hercegovina Sveučilište u Mostaru, Mostar kontaktujte koordinátora
Bosna a Hercegovina Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo kontaktujte koordinátora
Izrael Bar Ilan University, Ramat Gan kontaktujte koordinátora
Izrael Beit Berl College, Kfar Saba kontaktujte koordinátora
Izrael Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem kontaktujte koordinátora
Izrael Oranim College of Education, Kiryat Tiv'on kontaktujte koordinátora
Izrael University of Haifa, Haifa kontaktujte koordinátora
Kanada Camosun College, Victoria (BC) kontaktujte koordinátora,
pouze bakalářský stupeň
Kazachstán Toraighyrov University, Pavlodar kontaktujte koordinátora,
pouze doktorský stupeň
Zambie The Zambia Catholic University, Kalulushi kontaktujte koordinátora

Interaktivní mapa mobilit Erasmus+

Zobrazit mapu přes celou obrazovku

Další informace