Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

O katedře

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra geografie patří k nejstarším přírodovědným pracovištím na obnovené olomoucké univerzitě. Od svého založení poskytuje vysokoškolské vzdělání pro učitelství zeměpisu na středních školách v různých aprobačních kombinacích. V roce 1997 katedra rozšířila nabídku o studium oboru Geografie-geoinformatika a z části pracoviště pak v roce 2001 vznikla samostatná katedra geoinformatiky. V roce 2003 otevřený obor Mezinárodní rozvojová studia zase umožnil v roce 2007 založení katedry rozvojových studií. Od roku 2006 se na našem pracovišti vzdělávají i studenti jednoprogramového studia geografie, od roku 2019 i v doktorském stupni studia (Ph.D.) – podrobnosti o nabízených studijních programech najdete v sekci Studium.

Členové katedry se věnují nejen výuce, ale také odborným aktivitám základního i aplikovaného výzkumu, a to jak v rámci univerzity, tak i ve spolupráci s jinými vysokoškolskými, výzkumnými a profesními pracovišti u nás a v zahraničí. Přehled výzkumných témat, řešených projektů a publikační činnosti najdete v sekci Výzkum.

V červnu 2009 katedra přesídlila z původní adresy na třídě Svobody 26 do nově postavené budovy Přírodovědecké fakulty UP na ulici 17. listopadu v těsném sousedství areálu vysokoškolských kolejí. Katedra geografie zastřešuje činnost Společné výukové laboratoře pro studium krajiny, výzkumného centra pro analýzu regionálních systémů CENARS a Centra pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ CIV. Je také je také sídlem Středomoravské pobočky ČGS a zprostředkovává v průběhu semestru řadu aktivit "nad rámec rozvrhu výuky" v podobě přednášek odborníků z praxe, ale i besedních večerů Cestovatelské pondělky. Přednášky i besední večery jsou přístupné široké veřejnosti.