Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

O katedře

Katedra geografie PřF UP

Katedra geografie patří k nejstarším přírodovědným pracovištím na obnovené olomoucké univerzitě. Od svého založení poskytuje vysokoškolské vzdělání pro učitelství zeměpisu na středních školách v několika aprobačních kombinacích. V roce 1997 katedra rozšířila nabídku o studium oboru Geografie-geoinformatika a z části pracoviště pak v roce 2001 vznikla samostatná katedra geoinformatiky. V roce 2003 otevřený obor Mezinárodní rozvojová studia zase umožnil v roce 2007 založení katedry rozvojových studií. Od roku 2006 se na našem pracovišti vzdělávají i studenti odborného studia Regionální geografie. Členové katedry se věnují nejen výuce, ale také odborným aktivitám základního i aplikovaného výzkumu, a to jak v rámci univerzity, tak i ve spolupráci s jinými vysokoškolskými, výzkumnými a profesními pracovišti u nás a v zahraničí. V červnu 2009 katedra přesídlila z původní adresy na třídě Svobody 26 do nově postavené budovy Přírodovědecké fakulty UP na třídě 17. listopadu.

Základní statistické údaje

Počet studentů v roce 2015/2016: 686 v prezenčním studiu, 47 v kombinovaném studiu, 46 v rámci celoživotního vzdělávání
Počet členů katedry: 20
Počet externích vyučujících: 10
(Stav k 3. 3. 2016.)