Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Historie

Historie katedry geografie PřF UP

U příležitosti 50. výročí založení katedry geografie na Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla publikace, která mapuje historii katedry do roku 2009. Součástí publikace je přehled stávajících i bývalých pracovníků katedry a také seznam absolventů podle roku dokončení studia. Publikaci v tištěné podobě obdrželi účastníci mezinárodní vědecké konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 10. a 11. června 2009 a také účastníci Setkání absolventů geografie na UP v Olomouci dne 27. června 2009.

Historie katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Autoři: Miloš Fňukal, Jindřich Frajer, Miloslav Šerý, Václav Toušek

Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, OIomouc 2009
ISBN 978-80-244-2310-4

PDFPublikace v PDF (2 MB)

Stručná chronologie

1946 obnoveno vysokoškolské vzdělávání v Olomouci (Univerzita Palackého), učitelské studium přírodovědných oborů zajišťuje Ústav přírodních věd Pedagogické fakulty
1953 Pedagogická fakulta UP přeměněna v samostatnou Vysokou školu pedagogickou, v rámci ní vzniká Fakulta přírodních věd s Ústavem geologie a geografie
1958 Vysoká škola pedagogická sloučena s Univerzitou Palackého, Přírodovědecká fakulta se stává přímou součástí univerzity
1959 ke dni 1. května nahrazují Ústav geologie a geografie dvě samostatná pracoviště: katedra geografie a katedra mineralogie a geologie
1960 začíná vycházet sborník AUPO, řada Geographica-Geologica (od roku 1996 samostatná řada Geographica)
1966 katedra získává oprávnění udělovat titul RNDr. pro obor Teorie vyučování zeměpisu
1997 otevřeno odborné studium oboru Geografie-geoinformatika
2001 osamostatňuje se katedra geoinformatiky
2003 otevřeno odborné studium oboru Mezinárodní rozvojová studia
2006 otevřeno odborné studium oboru Regionální geografie
2007 osamostatňuje se katedra rozvojových studií
2009 katedra se stěhuje z původní adresy na třídě Svobody 26 do nově postavené budovy Přírodovědecké fakulty UP na třídě 17. listopadu
2013 výuka učitelských kombinací s geografií rozšířena o kombinovanou formu studia