Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Petr ŠIMÁČEK, Ph.D. – publikace

Časopisy v databázích Web of Science

Šerý, M., Šimáček, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie: sborník České geografické společnosti 118, 4, 392–414. [link]

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by the Jeseník area residents as partial aspect of their regional identity. Moravian Geographical Reports 20, 2, 36–46. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Šimáček, P., Szczyzrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: from quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica 88, 4, 649–668. [link]

Hercik, J., Šimáček, P., Szczyrba, Z., Smolová, I. (2014): Military brownfields in the Czech Republic and the potential for their revitalisation, focused on their residential function. Quaestiones Geographicae 33, 2, 127–138.  [link]

Halás, M., Kladivo, P., Šimáček, P., Mintálová, T. (2010): Delimitation of micro-regions in the Czech Republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports 18, 2, 16–22. [link]

Časopisy na seznamu Rady pro VaVaI

Kladivo, P., Šimáček, P. (2011): Vývoj a prostorové rozložení bytového fondu Olomouce. Urbanismus a územní rozvoj 14, 2, 32–38. [link]

Kapitoly v monografiích

Ptáček, P., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2013): Nerezidenční suburbanizace v České republice: vývoj, příčiny a důsledky. In Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. eds.: Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 81–101.

Sborníky

Kohoutek, J., Hercik, J., Šimáček, P. (2010): Současné hlavní trendy v rozvoji cestovního ruchu v Krkonoších. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků (Bořetice 16.–18. 6. 2010). Brno: Masarykova univerzita, 355–361. [link]

Vysokoškolské učebnice a skripta

Geletič, J., Hladiš, L., Šimáček, P. (2013): Úvod do ArcGIS 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Ostatní publikace

Šimáček, P., Szczyrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Humanizace postsocialistických sídlišť – směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie 49, 2, 74–81. [link]

Šimáček, P., Szczyrba, Z. (2012): Changes of the business environment in the sector of construction for residential purposes – a case study of the Czech Republic. In Zioło, Z., Rachwał, T. eds.: Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr. 19). Warszawa-Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 45–54. [link]

Hercik, J., Szczyrba, Z., Toušek, V., Šimáček, P. (2010): Vybrané aspekty transformace militární funkce území ČR. In Šašek, M. ed.: Regional development and planning (Proceedings of the 9th International Conference: Ústí nad Labem, 26–27 June 2009). Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 34–40.

Roubínek, P., Kladivo, P., Šimáček, P. (2010): Regionalization of the Olomouc Region: Model Examples and Applications. In Kallabová, E., Andráško, I. eds.: Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 115–125. [link]

Hercik, J., Danielis, T., Smolová, I., Šimáček, P. (2008): Netradiční forma spolupráce studentů střední školy s orgány místní samosprávy. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 28-29. [link]

Smolová, I., Legátová, J., Szczyrba, Z., Šimáček, P., Hercik, J. (2008) Motivace studentů ke studiu přírodovědných oborů – výsledky 1. etapy sociologického výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. In Sborník příspěvků z konference Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 27. [link]

Smolová, I., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2008): Regionální geografie Slovenska (multimediální výukový materiál). Dostupné on-line na http://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/RGSR/ucebnice/index.html [link]

Danielis, T., Hercik, J., Smolová, I., Šimáček, P. (2008): Netradiční forma spolupráce studentů střední školy s orgány místní samosprávy. In Kvítek, L. ed.: Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd (Sborník recenzovaných příspěvků). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 13–19. [link]

Smolová, I., Legátová, J., Szczyrba, Z., Šimáček, P. (2008): Motivace studentů ke studiu přírodovědných oborů – výsledky 1. etapy sociologického výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. In Kvítek, L. ed.: Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd (Sborník recenzovaných příspěvků). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 81–84. [link]