Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Publikace katedry v roce 2020

Časopisy v databázích Web of Science

Halásová, O., Brázdil, R. (2020): Flash floods in Moravia and Silesia during the nineteenth and twentieth centuries, Geografie 125, 2, 117–137. https://doi.org/10.37040/geografie2020125020117 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Brisudová, L. (2020): To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments. Moravian Geographical Reports 28(4): 308–321. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0023 [link]

Brisudová, L., Šimáček, P., Šerý, M. (2020): Mapping topo-ambivalent places for the purposes of strategic planning of urban space. The case of Šternberk, the Czech Republic. Journal of Maps 16(1): 203–209. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1844087 [link]

Martinát, S., Cowell, R., Navrátil, J. (2020): Rich or poor? Who actually lives in proximity to AD plants in Wales? Biomass and Bioenergy 143, 105799. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105799 [link]

Klapka, P., Ellegård, K., Frantál, B. (2020): What about Time-Geography in the post-Covid-19 era? Moravian Geographical Reports 28(4): 238–247. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0017 [link]

Frantál, B., Klapka, P., Nováková, E. (2020): When home becomes a cage: Daily activities, space-time constraints, isolation and the loneliness of older adults in urban environments. Moravian Geographical Reports 28(4): 322–337. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0024 [link]

Klapka, P., Kraft, S., Halás, M. (2020): Network based definition of functional regions: A graph theory approach for spatial distribution of traffic flows. Journal of Transport Geography 88, 102855. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102855 [link]

Frantál, B., Klapka, P. (2020): Exploring the nexus between place of residence, daily activity patterns, and the socio‐spatial isolation of mothers on parental leave. Area 52(2): 401–410. https://doi.org/10.1111/area.12585 [link]

Halás, M., Kraft, S., Klapka, P. (2020): Global spatial organisation of air transport: The definition of functional airline regions. The Geographical Journal 186(1): 2–15. https://doi.org/10.1111/geoj.12313 [link]

Čížková, E., Navrátilová, J., Martinát, S., Navrátil, J., Frazier, R.J. (2020): Impact of water level on species quantity and composition grown from the soil seed bank of the inland salt marsh: An ex-situ experiment. Land 9(12): 533. https://doi.org/10.3390/land9120533 [link]

Andráško, I., Dolák Klemešová, K., Dolák, L., Trojan, J., Fiedor, D. (2020): “Surely it will come again…”. Flood threat appraisal, mitigation strategies and protection motivation in Czech communities endangered by floods. Moravian Geographical Reports 28(3): 170–186. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0013 [link]

Halás, M., Klapka, P. (2020): Heterogenita a kontinuita geografického prostoru: příklad funkčních regionů Slovenska. Geografie 125(3): 319–342. https://doi.org/10.37040/geografie2020125030319 [link]

Šimáček, P., Paloušková, K., Hercik, J. (2020): Spatial images and changes in their graphic representation in primary and lower secondary school students. Croatian Journal of Education – Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 22(3): 935–964. https://doi.org/10.15516/cje.v22i3.3648 [link]

Geletič, J., Lehnert, M., Jurek, M. (2020): Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic). Urban Climate 31, 100588. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100588 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Dostál, A., Machar, I., Mackovčin, P. (2020): Changes in the secondary landscape structure in Hruby Jesenik Mountains (Czech Republic). Journal of Landscape Ecology (Czech Republic) 13, 3, 107–121. https://doi.org/10.2478/jlecol-2020-0019 [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Ashkenazi, E., Avni, Y., Šimáček, P., Chen, Y., Frajer, J. (2020): 1 500 let udržitelného zemědělství v Negevské poušti. Geografické rozhledy 29(3): 34–37. [link]

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj 23(5): 4–10.

Monografie

Fiedor, D. (2020): Hazard v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7419-303-3.

Kapitoly v monografiích

Rozkošný, M., Dzuráková, M., Pavelková, R., David, V., Hudcová, H., Netopil, P. (2020): Small Water Reservoirs, Ponds and Wetlands’ Restoration at the Abandoned Pond Areas. In: Zelenakova, M., Fialová, J., Negm, A. (eds): Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic, 91–125. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_5 [link]

Šarapatka, B., Pavelková, R. (2020): Small Bodies of Water Which Have Disappeared from the Czech Landscape and the Possibility of Restoring Them. In: Zelenakova, M., Fialová, J., Negm, A. (eds): Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic, 127–143. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_6 [link]

Mackovčin, P., Zvardoň, T., Skaličková, A. (2020): Topografické mapy s přítisky územních změna Československa od Mnichovské dohody do dubna 1939. In: Semotanová, E. (ed.): Hranice v krajinách, 356–366. Praha, Academia. 

Ostatní publikace

Toušek, V., Šimáček, P., Brhelová, J., Létal, A., Fňukal, M., Bárta, M., Brisudová, L., Krejčí, T., Kovařík, F. (2020): Atlas Olomoucké aglomerace. Olomouc: Statutární město Olomouc. 56 s. ISBN: 978-80-87602-86-7. [link]