Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Publikace katedry v roce 2023

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Pánek, J., Kopp, J., Geletič, J., Květoňová, V., Jurek, M. (2023): Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities. Landscape and Urban Planning 233, 104713. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104713 [link]

Daniel, J. (2023): Regional assemblage in the postwar Czechoslovakia: Another piece to the puzzle of other geographical traditions? Geoforum 139, 103694. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103694 [link]

Lehnert, M., Geletič, J., Jurek, M. (2023): Tradiční a nové přístupy ke studiu tepelného prostředí člověka ve městě: kritické shrnutí současného stavu poznání. Geografie 128, 3, 351–377. https://doi.org/10.37040/geografie.2023.012 [link]

Brisudová, L., Klapka, P. (2023): “It should be treated in a better way” – Perceived topovacancy in the participative urban planning. Cities 141, 104505. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104505 [link]