Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

RNDr. Renata PAVELKOVÁ, Ph.D.

Renata Pavelková Chmelová

senior lecturer
office 2.020
tel.: (+420) 585 634 590, (+420) 775 772 311
e-mail: renata.pavelkova@upol.cz
consultation hours: Wednesday 11:30 a.m. to 1:00 p.m.
Česky | ResearchGate | ORCID

Teaching

Full-time form – in Czech

Fyzická geografie 1 KGG/FG1
Fyzická geografie pro vzdělávání 1 KGG/FGV1
Hydrologie a oceánografie KGG/HOC
Seminář z aplikované hydrologie KGG/SAHY
Seminář z hydrologie KGG/SEHY
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFY
Vodní hospodářství KGG/VOHO
Úvod do studia životního prostředí KGG/UZP

Part-time form – in Czech

Fyzická geografie 1 KGG/DFG1
Fyzická geografie pro vzdělávání 1 KGG/DFGV1 | KGG/YFGV1
Seminář z aplikované hydrologie KGG/DSAHY
Seminář z hydrologie KGG/DSEHY
Vodní hospodářství KGG/DVOHO
Úvod do studia životního prostředí KGG/DUZP

Supervised theses

Bachelor theses: defended | in progress (STAG)
Master theses: defended | in progress (STAG)

Publications

List of recent publications (since the year 2019):

Journals included in the Web of Science

Frajer, J., Kremlová, J., Fiedor, D., Pavelková, R., Trnka, M. (2021): The importance of historical maps for man-made pond research: from the past extent of ponds to the issues of the present landscape. A case study from the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 29, 3, 184–201. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0014 [link]

Other peer-reviewed scientific journals

Létal, A., Pavelková, R., Frajer, J. (2022): Retrospektivní pohled na šumperský vodovod od šedesátých let 20. století do současnosti. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 64, 3, 15–24. https://doi.org/10.46555/VTEI.2022.03.004 [link]

Chapters in monographs

Rozkošný, M., Dzuráková, M., Pavelková, R., David, V., Hudcová, H., Netopil, P. (2020): Small Water Reservoirs, Ponds and Wetlands’ Restoration at the Abandoned Pond Areas. In: Zelenakova, M., Fialová, J., Negm, A. (eds): Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic, 91–125. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_5 [link]

Šarapatka, B., Pavelková, R. (2020): Small Bodies of Water Which Have Disappeared from the Czech Landscape and the Possibility of Restoring Them. In: Zelenakova, M., Fialová, J., Negm, A. (eds): Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic, 127–143. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_6 [link]

Projects

2002–2003

Crop Impact on the Intensity of Soil erosion by Water
Grant od Austrian Science and Research Liaison Office, Vídeň
hlavní řešitelé Doc. Ing. Bořivoj Šarapatka,CSc., UP Olomouc (školitel disertační práce) a Prof. Othmar Nestroy, Technická univerzita Graz, Rakousko (konzultant disertační práce); řešitel

2004

Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
spoluřešitel projektu Krajského úřadu v Olomouci a firmy Ecological Consulting, spol. s r.o.

2006

Sustainable environmental research (SER) – promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks
(mezinárodní projekt ASO, partneři Rakousko, Slovinsko, ČR); člen řešitelského týmu

2006–2011

Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
Národní program výzkumu II. Projekt č. 2B 06101; člen řešitelského týmu

Professional interests

Problematika vodní eroze půdy, hydrologie, ochrana životního prostředí.

Membership in professional associations

Česká geografická společnost – středomoravská pobočka
Česká pedologická společnost
European Society for Soil Conservation

Stays abroad

2000 (April–June)

Sweden (studijní pobyt: Švédská zemědělská univerzita Uppsala)

Qualifications

1993-1998

Mgr. (M.Sc.)
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: biologie -zeměpis - ochrana životního prostředí)
(diplomová práce: Analýza součastného stavu a návrh postupu pro zavedení EMS (norem ISO 14 000) v Granitol a.s. Moravský Beroun s využitím geografických informací) [práce byla v roce 1998 ohodnocena čestným uznáním v soutěži diplomových prací VUT v Brně v kategorii řízení jakosti]

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: geografie pro střední školy)

2006

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: environmentální geografie)

Career

1998-2004

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: ekologie)

2004-2006

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: environmentální geografie)

since 2000

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (asistent, odborný asistent)