Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Renata PAVELKOVÁ, Ph.D.

Renata Pavelková Chmelová

odborná asistentka
pracovna 2.020
tel.: (+420) 585 634 590, (+420) 775 772 311
e-mail: renata.pavelkova@upol.cz
konzultační hodiny: středa 11.30–13.00
English | ResearchGate | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Fyzická geografie 1 KGG/FG1
Fyzická geografie pro vzdělávání 1 KGG/FGV1
Hydrologie a oceánografie KGG/HOC
Seminář z aplikované hydrologie KGG/SAHY
Seminář z hydrologie KGG/SEHY
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFY
Vodní hospodářství KGG/VOHO
Úvod do studia životního prostředí KGG/UZP

Kombinované studium

Fyzická geografie 1 KGG/DFG1
Fyzická geografie pro vzdělávání 1 KGG/DFGV1 | KGG/YFGV1
Seminář z aplikované hydrologie KGG/DSAHY
Seminář z hydrologie KGG/DSEHY
Vodní hospodářství KGG/DVOHO
Úvod do studia životního prostředí KGG/DUZP

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2019):

Časopisy v databázích Web of Science

Frajer, J., Kremlová, J., Fiedor, D., Pavelková, R., Trnka, M. (2021): The importance of historical maps for man-made pond research: from the past extent of ponds to the issues of the present landscape. A case study from the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 29, 3, 184–201. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0014 [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Létal, A., Pavelková, R., Frajer, J. (2022): Retrospektivní pohled na šumperský vodovod od šedesátých let 20. století do současnosti. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 64, 3, 15–24. https://doi.org/10.46555/VTEI.2022.03.004 [link]

Kapitoly v monografiích

Rozkošný, M., Dzuráková, M., Pavelková, R., David, V., Hudcová, H., Netopil, P. (2020): Small Water Reservoirs, Ponds and Wetlands’ Restoration at the Abandoned Pond Areas. In: Zelenakova, M., Fialová, J., Negm, A. (eds): Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic, 91–125. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_5 [link]

Šarapatka, B., Pavelková, R. (2020): Small Bodies of Water Which Have Disappeared from the Czech Landscape and the Possibility of Restoring Them. In: Zelenakova, M., Fialová, J., Negm, A. (eds): Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic, 127–143. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18363-9_6 [link]

Přehled všech publikací

Řešené projekty

2009–2012

Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
GA ČR (člen řešitelského týmu)

2006–2011

Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
Národní program výzkumu II. Projekt č. 2B 06101; člen řešitelského týmu

2006

Sustainable environmental research (SER) – promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks
(mezinárodní projekt ASO, partneři Rakousko, Slovinsko, ČR); člen řešitelského týmu

2004

Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
spoluřešitel projektu Krajského úřadu v Olomouci a firmy Ecological Consulting, spol. s r.o.

2002–2003

Crop Impact on the Intensity of Soil erosion by Water
Grant od Austrian Science and Research Liaison Office, Vídeň
hlavní řešitelé Doc. Ing. Bořivoj Šarapatka,CSc., UP Olomouc (školitel disertační práce) a Prof. Othmar Nestroy, Technická univerzita Graz, Rakousko (konzultant disertační práce); řešitel

Vzdělání

1993–1998

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: biologie -zeměpis - ochrana životního prostředí)
(diplomová práce: Analýza součastného stavu a návrh postupu pro zavedení EMS (norem ISO 14 000) v Granitol a.s. Moravský Beroun s využitím geografických informací) [práce byla v roce 1998 ohodnocena čestným uznáním v soutěži diplomových prací VUT v Brně v kategorii řízení jakosti]

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: geografie pro střední školy)

2006

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: environmentální geografie)
(disertační práce: Historická a environmentální analýza změn využití krajiny a jejich vliv na odtokové poměry)

Profesní činnost

1998–2004

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: ekologie)

2004–2006

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: environmentální geografie)

od 2000

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (asistent, odborný asistent)

Odborné zájmy

Problematika vodní eroze půdy, hydrologie, ochrana životního prostředí.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost – středomoravská pobočka
Česká pedologická společnost
European Society for Soil Conservation

Působení v zahraničí

2000 (duben–červen)

Švédsko (studijní pobyt: Švédská zemědělská univerzita Uppsala)