Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj – Spa4Development

Grant Interreg V-A ČR-Polsko
Období řešení: 1/2019–3/2021
Hlavní příjemce: Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej Novum z o.o.
Spoluřešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.Mgr. Pavla Minxová

Představení projektu

spa.upol.cz