Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Učebnice pro základní a střední školy

Učebnice pro základní školy

Pluskal, M., Bradáč, P., Kraus, P., Krausová, M. (2003) Společenské složky krajiny, Politická mapa světa: Zeměpis pro 8. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Praha: Alter. 127 s. ISBN 80-7245-049-2. (Poznámka: Učebnice má i elektronickou verzi ve formátu PDF na CD-ROM.)

Učebnice pro základní školy

Učebnice pro střední školy

Voženílek, V., Fňukal, M., Nováček, P., Szczyrba, Z. (2003) Zeměpis 5: Hospodářství a společnost. Olomouc: Prodos. 80 s. ISBN 80-7230-128-4.

Voženílek, V., Fňukal, M., Nováček, P., Szczyrba, Z. (2003) Zeměpis 5: Hospodářství a společnost – s komentářem pro učitele. Olomouc: Prodos. 80 s. ISBN 80-7230-129-2.

Voženílek, V., Fňukal, M., Szczyrba, Z. (2003) Zeměpis 5: Hospodářství a společnost – pracovní sešit. Olomouc: Prodos. 48 s. ISBN 80-7230-130-6.

Voženílek, V., Szczyrba, Z. (2002) Zeměpis 4: Zeměpis České republiky. Olomouc: Prodos. 112 s. ISBN 80-7230-117-9.

Voženílek, V., Szczyrba, Z. (2002) Zeměpis 4: Zeměpis České republiky – s komentářem pro učitele. Olomouc: Prodos. 112 s. ISBN 80-7230-116-0.

Voženílek, V., Szczyrba, Z. (2002) Zeměpis 4: Zeměpis České republiky – pracovní sešit. Olomouc: Prodos. 64 s. ISBN 80-7230-118-7.

Voženílek, V., Fňukal, M. (2001) Zeměpis 3: Zeměpis oceánů a světadílů (2). Olomouc: Prodos. 136 s. ISBN 80-7230-106-3.

Voženílek, V., Fňukal, M. (2001) Zeměpis 3: Zeměpis oceánů a světadílů (2) – s komentářem pro učitele. Olomouc: Prodos. 136 s. ISBN 80-7230-105-5.

Voženílek, V., Fňukal, M. (2001) Zeměpis 3: Zeměpis oceánů a světadílů (2) – pracovní sešit. Olomouc: Prodos. 64 s. ISBN 80-7230-107-1.

Voženílek, V., Demek, J. (2001) Zeměpis 2: Zeměpis oceánů a světadílů (1). Olomouc: Prodos. 64 s. ISBN 80-7230-099-7.

Voženílek, V., Demek, J. (2001) Zeměpis 2: Zeměpis oceánů a světadílů (1) – s komentářem pro učitele. Olomouc: Prodos. 64 s. ISBN 80-7230-098-9.

Voženílek, V. (2001) Zeměpis 2: Zeměpis oceánů a světadílů (1) – pracovní sešit. Olomouc: Prodos. 32 s. ISBN 80-7230-100-4.

Voženílek, V., Demek, J. (2000) Zeměpis 1: Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní složky a oblasti Země. Olomouc: Prodos. 104 s. ISBN 80-7230-073-3.

Voženílek, V., Demek, J. (2000) Zeměpis 1: Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní složky a oblasti Země – s komentářem pro učitele. Olomouc: Prodos. 104 s. ISBN 80-7230-071-7.

Voženílek, V., Demek, J. (2000) Zeměpis 1: Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní složky a oblasti Země – pracovní sešit. Olomouc: Prodos. 104 s. ISBN 80-7230-072-2.

Učebnice pro střední školy

Přehledy středoškolského učiva

Vysoudil, M., Fňukal, M., Smolová, I. (2009) Zeměpis pro každého. Olomouc: Rubico. 252 s. ISBN 978-80-7346-099-0.

Halás, M., Jurek, M., Smolová, I. et al. (2008) Studuj geografii v Olomouci – stručný přehled učiva a typové otázky k přijímacím zkouškám z geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. ISBN 80-86297-35-7.

Smolová I., Vysoudil, M. (2003) Zeměpis – Ilustrovaný přehled středoškolského zeměpisu. Olomouc: Rubico. 124 s. ISBN 80-85839-88-1.

Smolová, I., Vysoudil, M. (2000) Středoškolský zeměpis v přehledu aneb co je potřeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu. Olomouc: Rubico. 225 s. ISBN 80-85839-51-2.

Přehledy středoškolského učiva

Spolupráce na přípravě školních atlasů

Školní atlas Česká republika a Evropa. Vizovice: SHOCart, 2005. 65 s. ISBN 80-7224-247-4. – Autorské zpracování tematických map: Miloš Fňukal, Pavel Ptáček, Zdeněk Szczyrba, Václav Toušek; externí spolupráce: Aleš Létal, Irena Smolová.

Školní atlas světa. Vizovice: SHOCart, 2004. 113 s. ISBN 80-7224-031-5. – Externí spolupráce: Miloš Fňukal, Aleš Létal, Pavel Ptáček, Zdeněk Szczyrba.

Spolupráce na přípravě školních atlasů