Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Veronika KVĚTOŇOVÁ

Filip Kovaříkdoktorandka Regionální geografie
pracovna 2.024
tel. (+420) 585 634 675
email: veronika.kvetonova01@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 13.30–15.00
English
 | ResearchGate | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie KGG/ATFE
Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/ENVI
Fyzická geografie 1 KGG/FG1
Fyzická geografie pro vzdělávání 1 KGG/FGV1
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG

Kombinované studium

Environmentální geografie a udržitelný rozvoj KGG/DENVI
Fyzická geografie 1 KGG/DFG1
Fyzická geografie pro vzdělávání 1 KGG/DFGV1

Vzdělání

2016–2019

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie-Anglická filologie; bakalářská práce: Geografické reálie České a Slovenské republiky prizmatem mentálních map žáků gymnázia)

2019–2021

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; diplomová práce: Zobrazení environmentálně problematických oblastí světa prostřednictvím mentálních map žáků středních škol)
+ Souběžné doplňující studium učitelství geografie

od 2021

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor: Regionální geografie; téma disertační práce: Mentální mapování ve výzkumu tepelného prostředí středoevropských měst; školitel práce: Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.)