Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Vysokoškolské učebnice a skripta

Kirchner, K., Smolová, I. (2010)
Základy antropogenní geomorfologie
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 288 s.
ISBN 978-80-244-2376-0

Základy antropogenní geomorfologie

Smolová, I., Vítek, J. (2007)
Základy geomorfologie : vybrané tvary reliéfů
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 190 s.
ISBN 978-80-244-1749-3

Základy geomorfologie: vybrané tvary reliéfů

Brychtová, Š., Fňukal, M. (2007)
Socioekonomická geografie. I. díl, Geografie obyvatelstva, geografie sídel
Pardubice: Univerzita Pardubice. 127 s.
ISBN 978-80-7194-997-8.

 

Szczyrba, Zdeněk (2006) Geografie obchodu – se zaměřením na současné trendy v maloobchodě. Olomouc: Univerzita Palackého. 92 s. ISBN 80-244-1453-8.

Vysoudil, Miroslav (2004) Meteorologie a klimatologie. Olomouc: Univerzita Palackého. 281 s. ISBN 8024408759.

Brychtová, Šárka – Fňukal, Miloš (2002) Socioekonomická geografie, I. díl. Geografie obyvatelstva. Geografie sídel. Pardubice: Univerzita Pardubice, 135 s. ISBN 80-7194-489-0.

Vysoudil, Miroslav (2002) Ochrana ovzduší. Olomouc: Univerzita Palackého. 114 s. ISBN 80-244-0400-1.

Voženílek, Vít (2001) Aplikovaná kartografie. Díl 1, Tematické mapy. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 187 s. ISBN 802440270X.