Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica X (1969)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 29
1969
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA X

Acta X (1969)
< předchozí číslo     následující číslo >

Barth, Vojtěch
Uhlířský vrch v Nízkém Jeseníku. Dějiny výzkumu a nové geologicko-vulkanologické poznatky
Uhlířský vrch im Nízký Jeseník - Gebirge. Geschichte der Erforschung und neue geologisch-vulkanologische Erkenntnisse

s. 5–56
  + 4 s. příloh

Němcová, Jindřiška
Příspěvek k petrografii krystalinika v Hornomoravském úvalu II
Beitrag zur Petrographie des Kristallins im Obermarch-Becken II

s. 57–63

Němcová, Jindřiška – Němec, František
Krystalované křemeny Rychlebských hor
Quarzkristalle in Rychlebské hory (Reichensteiner Gebirge)

s. 65–76
  + 2 s. příloh

Panoš, Vladimír
Die Rolle der Erosionsniveaus bei der Entwicklung der oberflachlichen und unterirdischen Entwasserung des Mährischen Karstes

s. 77–127

Pek, Ilja
Granuloagnostus G. N. (Trilobita) from the Šárka formation of the Barrandian Area
Granuloagnostus G. N. (Trilobita) z barrandienských vrstev šáreckých

s. 129–130
  + 1 s. příloh

Skácel, Jaroslav
Geologie předkvartérních útvarů v osoblažském výběžku
Die Geologie der vorquartären Formationen im Osoblaha - Gebiet

s. 131–148
  + 5 příloh

Skácel, Jaroslav
Poznámky ke vztahu devonských Fe-ložisek ke kyzovým ložiskům s polymetaly na sv. okraji Českého masívu
The relation between synergetic iron deposits and sulphide deposits with polymetallic ores in the NE area of the Bohemian massif

s. 149–157

Zapletal, Jan
K výskytu miocénu v okolí Bruntálu v Nízkém Jeseníku
Zum Vorkommendes Miozäns in der Umgebung von Bruntál im Nízký Jeseník - Gebirge

s. 159–164