Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XI (1971)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 35
1971
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XI

Acta XI (1971)
< předchozí číslo     následující číslo >

Panoš, Vladimír – Jiménez, Antonio Núñez – Štercl, Otakar
The Karst of Cuban Inland and Coastal Plains
Kras kubánských vnitřních a pobřežních nížin

s. 5–47
+ příloha

Zapletal, Ladislav
Geografický výklad antropogenního reliéfu Severomoravského kraje
The Geographical Explanation of Anthropogennic Relief of Noirth-Moravian Area

s. 49–127

Machyček, Jiří
Analýza základních klimatologických prvků metodou izopletových diagramů
The Analysis of the Basic Climatological Elements with Application of the Isoplethe Diagram Method

s. 129–142

Machyček, Jiří
Hodnocení klimatu meteorologické stanice Město Albrechtice – Žáry z hlediska komplexní klimatologie
The Complex-Climatologic Estimation of Climate in the M. Albrechtice – Žáry Meteorological Station

s. 143–161
+ příloha

Machyček, Jiří
Některé dynamicko-klimatologické aspekty klimatu meteorologické stanice Město Albrechtice – Žáry
Some Dynamic-Climatological Aspects of the Climete in the M. Albrechtice – Žáry Meteorological Station

s. 163–177
+ 5 příloh

Machyček, Jiří
The Estimation of Climate of a Small Region by Means of Global Weather Figures
Hodnocení klimatu malé oblasti pomocí globálních vzorců počasí
Оценка климата небольшой области при помощи глобальных формул погоды

s. 179–198
+ příloha

Písek, Jan
Přehled fyzicko-geografických poměrů území Třesína se zřetelem k vegetačnímu krytu
Übersicht der physikalisch-geographischen Verhältnisse des Tresin-Gebietes mit Bezug auf Vegetationsverkleidung

s. 199–215

Šprincová, Stanislava
Zwei Studien aus der Geographie des Fremdenverkehrs
Dvě studie z geografie cestovního ruchu
Deux études sur la géographie du tourisme

Poznámka: článek obsahuje studie: Die Fremdenverkehrszonen um Olomouc / Zóny cestovního ruchu kolem Olomouce (s. 218 – 245) a Olomouc als Standort der Gesamtstaatlichen Gartenbauausstellungen / Olomouc jako místo konání celostátních výstav okrasného zahradnictví (s. 245 – 252)

s. 217–259

Tichý, Otakar
Výzkum koncepce trojrozměrných pomůcek v geografii
Research of the Conception of Three-Dimensional Instructional Aids in Geographic Field

s. 261–322