Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2009 – Učitelství geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 11. 5. 2009 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 31. 7. 2009)
Objahoby bakalářských prací: 16. 6. 2009 (obhajoby opravených verzí prací 27. 8. 2009).

Bakalářské práce obhajované 16. června 2009

Bahounková Hana

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: výborně

Čuřík David

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Rusavy
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB), příloha 1 (JPG 1 MB), příloha 2 (JPG 1 MB), příloha 3 (JPG 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Posudek oponenta BP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: výborně

Havlíková Tereza

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Březné po soutok s Moravskou Sázavou
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (PDF 9 MB), příloha 2 (PDF 10 MB), příloha 3 (PDF 10 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Horáčková Jana

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB), příloha 1 (JPG 2 MB), příloha 2 (JPG 3 MB), příloha 3 (JPG 3 MB), příloha 4 (ZIP 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Posudek oponenta BP (mgr. Tomáš)
Výsledek obhajoby: výborně

Janíčková Bronislava

Biologický průzkum a antropogenní ovlivnění povodí rybníku Moře
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Posudek oponenta BP (mgr. Frajer)
Výsledek obhajoby: výborně

Jelínková Michaela

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kánská Jana

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: výborně

Koubová Veronika

Geomorfologické poměry v severozápadní části Hanušovické vrchoviny
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 1 MB), příloha 2 (JPG 2 MB), příloha 3 (JPG 2 MB), příloha 4 (JPG 869 kB), příloha 5 (ZIP 17 MB), příloha 7h (JPG 189 kB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Kirchner)
Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: výborně

Krzystková Aneta

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Černého potoka
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 8 MB), příloha 2 (JPG 11 MB), příloha 3 (JPG 8 MB), příloha 4 (PDF 12 MB)
Práce předložena k obhajobě: 5. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Posudek oponenta BP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: výborně

Láska Ondřej

Vývoj osídlování Bílých Karpat do konce 19. století
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB)
Práce předložena k obhajobě: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Lepíková Markéta

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Čeladenky
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 7 MB), příloha 2 (JPG 7 MB), příloha 3 (JPG 7 MB), příloha 4 (PDF 4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Posudek oponenta BP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Mazánková Kateřina

Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta BP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Nešvera Jakub

Geomorfologické poměry povodí Žloukavy v Křivoklátské vrchovině
Elektronická podoba práce (PDF 9 MB), volná příloha 1 (JPG 851 kB), volná příloha 2 (JPG 900 kB), volná příloha 3 (JPG 720 kB), volná příloha 4 (ZIP 23 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (dr. Kirchner)
Výsledek obhajoby: výborně

Petrošová Zita

Fair Trade, jeho význam a rozšíření ve světě
Elektronická podoba práce (PDF 711 kB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Posudek oponenta BP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Roubalíková Hana

Geografie času: přístupy, metody, techniky
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Klapka)
Posudek oponenta BP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Siudová Ivona

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Stonávky
Elektronická podoba práce (PDF 7 MB), příloha 1 (JPG 3 MB), příloha 2 (JPG 3 MB), příloha 3 (JPG 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Soušková Kateřina

Vývoj sídelní struktury v okrese Opava
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta BP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Stráníková Blanka

Vývoj sídelní struktury v okrese Kroměříž
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Šťovíček Jan

Antropogenní transformace reliéfu v okolí vodní nádrže Slapy
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB), volná příloha (ZIP 22 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Posudek oponenta BP (dr. Kirchner)
Výsledek obhajoby: výborně

Tošovská Petra

Socioekonomický a urbanistický vývoj Mladé Boleslavi
Elektronická podoba práce (PDF 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta BP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: výborně

Valečková Barbora

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Hvozdnice
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 3 MB), příloha 2 (JPG 3 MB), příloha 3 (JPG 3 MB), příloha 4 (ZIP 6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Bakalářské práce obhajované 27. srpna 2009

Švik Tomáš

Regionální a sídelní preference studentů vybraných gymnázií v okresech Olomouc a Šumperk
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Posudek oponenta BP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně