Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2010 – Učitelství zeměpisu pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: 12. 4. 2010 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 30. 7. 2010).
Obhajoby diplomových prací: 26. 5. 2010 (obhajoby opravených verzí prací 30. 8. 2010).

Diplomové práce obhajované 26. května 2010

Kokoruda Pavel

Percepce kvality ovzduší ve městě Havířově
Text práce (PDF 12 MB)
Předloženo: 7. 5. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Smolová) 
Výsledek obhajoby: výborně

Němec Oldřich

Percepce kvality ovzduší ve městě Olomouci
Text práce (PDF 11 MB)
Předloženo: 29. 4. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Smolová) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Palán Petr

Vývoj obyvatelstva v okrese Blansko: regionálněgeografická analýza
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 17. 5. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Sklenář Michal

Hodnocení intenzity cestovního ruchu v Krkonoších
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 10. 5. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (doc. Smolová) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Sláma Lumír

Fiktivní "státy" jako marketingový produkt cestovního ruchu na území České republiky
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 5. 5. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 26. 5. 2010 Posudek oponenta DP (mgr. Kladivo) 
Výsledek obhajoby: dobře

Diplomové práce obhajované 30. srpna 2010

Klomínský Břetislav

Dostupnost vrcholu Sněžky
Text práce (PDF 11 MB)
Předloženo: 7. 6. 2010 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: výborně

Špičáková Marta

Geomorfologické poměry Bradelské vrchoviny
Text práce (PDF 10 MB), příloha 1 (JPG 2 MB), příloha 2 (JPG 2 MB), příloha 3 (JPG 2 MB), příloha 9 (ZIP 52 MB)
Předloženo: 23. 7. 2010 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 30. 8. 2010 Posudek oponenta DP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně