Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti

Garant a přednášející: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Termín: pátek 26. května 2023, 9.00–12.00
Cena: 700 Kč včetně tištěných materiálů a občerstvení

Obsahem přednášky je seznámení se zvláštnostmi podnebí měst se zaměřením na studium podnebí v Olomouci a nejbližším okolí. Součástí přednášky je podání základní informace o metodách pozemního termálního monitoringu. Ten umožňuje popsat rozdíly v povrchových teplotách vybraných ploch (pokryvů) v krajině (městské, venkovské, zemědělské atd.), a tudíž i časovou a prostorovou variabilitu režimu teploty vzduchu, která je jedním z hlavních ukazatelů specifik místního (městského) podnebí.

Program

  1. Městské klima a jeho zvláštnosti.
  2. Historie a současnost meteorologických pozorování na území města Olomouce a jejich praktické využití (systém MEMWACS, Metropolitní meteorologický varovný a sledovací systém).
  3. Podnebí Olomouce a okolí.
  4. Pozemní termální monitoring jako prostředek studia termálního obrazu městské a příměstské krajiny.

Praktická část kurzu zahrnuje návštěvu meteorologických stanic sítě MESSO (Metropolitní staniční síť Olomouc) a ukázku terénních měření pro potřeby studia místního klimatu včetně pozemního termálního monitoringu (termovize).

Místo realizace

Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, místnost 2.025;
areál letiště Olomouc-Neředín nebo okolí PřF UP.