Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Nabídka aktivit pro školy a učitele

Podporujeme zájem o geografii mezi studenty a širokou veřejností. Nabízíme proto školám a učitelům spolupráci v podobě nejrůznějších výukových aktivit u nás na katedře i přímo na středních a základních školách, a to v podobě tematických přednášek, terénní výuky a pro učitele máme připraveno i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vyberte si podle Vašeho zájmu a neváhejte nás kontaktovat.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Pro akademický rok 2020/2021 jsme připravili nabídku kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rádi na těchto kurzech v Olomouci přivítáme všechny učitele zeměpisu se zájmem o připravená témata – prohlédněte si jejich aktuální nabídku.

Nabídka přednášek a aktivit pro školy

Po domluvě Vás a Vaši třídu rádi přivítáme na našem pracovišti, nebo za Vámi přijedeme s připraveným výukovým programem – terénním cvičením nebo tematickou přednáškou. V době omezujících vládních opatření jsme schopni zajistit vybrané přednášky také on-line. Vyberte si z naší nabídky a domluvte si realizaci aktivity s kolegou dr. Janem Hercikem.

CIV – Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ

Společně s výše uvedenou nabídkou aktivit jsme připraveni věnovat se výuce zeměpisu v rámci Centra pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ (CIV).

Cestovatelské úterky ČGS

Pravidelně během semestru organizujeme cestovatelské přednášky, na nichž naši hosté předávají své autentické zkušenosti a zážitky z cest po celém světě. Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, konají se vždy v čase 18.30–20.00 v aule Přírodovědecké fakulty UP a konkrétní pozvánky na ně najdete vždy s předstihem jednoho týdne v aktualitách na webu naší katedry a na Facebooku na stránce Cestovatelské úterky.

Terénní výuka