Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Nabídka aktivit pro školy a učitele

Podporujeme zájem o geografii mezi studenty a širokou veřejností. Nabízíme proto školám a učitelům spolupráci v podobě nejrůznějších výukových aktivit u nás na katedře i přímo na středních a základních školách, a to v podobě tematických přednášek, terénní výuky a pro učitele máme připraveno i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vyberte si podle Vašeho zájmu a neváhejte nás kontaktovat.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Pro akademický rok 2022/2023 jsme připravili nabídku kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rádi na těchto kurzech v Olomouci přivítáme všechny učitele zeměpisu se zájmem o připravená témata – prohlédněte si jejich aktuální nabídku.

Nabídka přednášek a aktivit pro školy

Po domluvě Vás a Vaši třídu rádi přivítáme na našem pracovišti, nebo za Vámi přijedeme s připraveným výukovým programem – terénním cvičením nebo tematickou přednáškou. V době omezujících vládních opatření jsme schopni zajistit vybrané přednášky také on-line. Vyberte si z naší nabídky a domluvte si realizaci aktivity s kolegou mgr. René Jirmusem.

CIV – Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ

Společně s výše uvedenou nabídkou aktivit jsme připraveni věnovat se výuce zeměpisu v rámci Centra pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ (CIV).

GIT do škol – Implementace geografických informačních systémů do výuky na ZŠ a SŠ

Nabízíme také možnost věnovat se výuce zeměpisu s podporou geoinformačních technologií. Touto oblastí se dlouhodobě zabýváme (viz např. projekt webu GIT do škol).

Cestovatelské pondělky ČGS

Pravidelně během semestru organizujeme cestovatelské přednášky, na nichž naši hosté předávají své autentické zkušenosti a zážitky z cest po celém světě. Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, konají se vždy v čase 18.45–20.15 v aule Přírodovědecké fakulty UP a konkrétní pozvánky na ně najdete vždy s předstihem jednoho týdne v aktualitách na webu naší katedry a na Facebooku na stránce Cestovatelské pondělky.

Terénní výuka