Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

Miroslav Vysoudil

docent
pracovna 2.018
tel.: (+420) 585 634 502, (+420) 775 772 310
e-mail: miroslav.vysoudil@upol.cz
konzultační hodiny: pondělí 14.00–15.30
English | ResearchGate | ResearcherIDORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

DPZ v geografii (KGG/DPZG)
Meteorologie a klimatologie (KGG/KLIML)
Meteorologie a klimatologie (KGG/KLIMZ)
Meteorologie a klimatologie (KGG/METEO)
Seminář z meteorologie a klimatologie (KGG/SEMK)
Terénní cvičení z regionální geografie 1 (KGG/TCRG1)
Terénní klimatologie (KGG/TERKL)
Základy dálkového průzkumu Země (KGG/ZDPZ)
Základy fyzické geografie 1 (KGG/ZF1)

Prezenční studium – anglicky

Terrain Climatology (KGG/QTEC)
Remote Sensing Principles (KGG/QRSP)

Kombinované studium

Seminář z meteorologie a klimatologie (KGG/DSEMK)
Základy fyzické geografie 1 (KGG/DZF1)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Vzdělání

1976

Univerzita Palackého v Olomouci, PedF (obor: učitelství základních škol, kombinace matematika-zeměpis)
(diplomová práce: Příspěvek ke studiu stržové eroze v oblasti Červené hory)

1979

RNDr.
MU v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: fyzická geografie)
(rigorózní práce: Vliv reliéfu na průběh a intenzitu prohřívání přízemní vrstvy atmosféry v oblasti Rosicko-Oslavanska)

1989

CSc.
MU v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: fyzická geografie)
(disertační práce: Dlouhodobé kolísání atmosférických srážek na území severní Moravy v závislosti na změnách cirkulačních poměrů ve střední Evropě v období 1881-1980)

1995

doc.
Univerzita Palackého v Olomouci, PřF (obor: fyzická geografie)
(habilitační práce: Výsledky klimatologických výzkumů pro vědu a praxi)

Profesní činnost

1976–1986

Katedra geografie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (asistent, odborný asistent)

od 1986

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (odborný asistent, od r. 1995 docent, 1995-2004 vedoucí katedry)

Člen redakční rady Moravian Geographical Reports (WoS, Ústav geoniky AV ČR, Brno)
Člen redakční rady časopisu DELA (SCOPUS, Slovinsko, University od Ljubljana)
Člen redakční rady časopisu Quaestiones rerum naturalium (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Slovensko)

Přehled publikací

Přehled všech publikacíPřehled všech publikací

Níže je uveden přehled publikací za posledních pět let (od roku 2010):

Publikace v databázi Web of Science

Stredova, H.,  Knotek, J., Streda, T., Vysoudil, M. (2016): Microclimatic specifics of Mohelno serpentine steppe - primary result public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. Book Series: Public Recreation and Landscape Protection, Pages: 114-119. Conference on Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand.

Vysoudil, M. (2015): Urban space and climate: Introduction to the Special Issue. Moravian Geographical Reports, Volume: 23, Issue: 3, p. 2-7.

Lehnert, M., Vysoudil, M., Kladivo, P. (2015): Semi-stationary measurement as a tool to refine understanding of the soil temperature spatial variability. International Agrophysics 29(3): 449-457.

Lehnert, M., Geletič, J., Husák, J., Vysoudil, M. (2014): Urban field classification by “local climate zones” in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology, 122 (3-4), pp. 531-541.

Středová, H., Středa, T., Vysoudil, M. (2014): Cave rock surface temperature evaluation using non-contact measurement methods [Meritve temperatur jamskih sten z brezstičnimi metodani]. Acta Carsologica, 43 (2-3), pp. 257-268.

Ogrin, D., Vysoudil, M., Mrak, I. et al. (2012): General and local climatic features. GEOGRAFIJA STIKA SLOVENSKE ISTRE IN TRZASKEGA ZALIVA. Book Series: GeograFF   Volume: 12,Pages: 67-86.

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Analysis of Surface Temperatures in Urban and Suburban Landscape from Satellite Thermal Images: A Case Study of Olomouc and Its Environs, Czech Republic. Moravian Geographical Reports Volume: 20   Issue: 1   Pages: 2-15.

Lebeda, A., Sedlaková, B., Křístková, E., Vysoudil, M. (2009): Long-Lasting Changes in the Species Spectrum of Cucurbit Powdery Mildew in the Czech Republic - Influence of Air Temperature Changes or Random Effect? Plant Protection Science  Volume: 45   Issue: Sp. Iss. SI   Pages: 41-47.

Vysoudil, M., Létal, A. (1998): Climatic effects research in cultural landscape: Evaluation of topoclimatic mapping by use remote sensing data. Conference: 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment: Tromso, Norway, Jun 08-12, 1998. Proceedings: Information for Sustainability. Pages: 495-498.

Publikace v databázi SCOPUS

Vysoudil, M., Lehnert, M., Kladivo, P. (2016): Heat stress in the urban and suburban landscape and its spatial differentiation through the example of a medium-sized city. Dela 46-2, Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, pp. 163-182.

Středa, T., Středová, H., Vysoudil, M. (2012): Temperature regime of Kateřinská Cave. Contributions to Geophysics and Geodesy, 42 (3), pp. 243-254.

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Analysis of surface temperatures in urban and suburban landscapes from satellite thermal images: A case study of olomouc and its environs, Czech Republic [Analýza povrchové teploty v městské a příměstské krajině na základě analýzy satelitních termálních snímků, Olomouc a okolí (Česká Republika)]. Moravian Geographical Reports, 20 (1), pp. 2-15.

Ogrin, D., Vysoudil, M. (2011): Topoclimatic map of the littoral zone in Slovenian Istria [Topoklimatska karta obalnega pasu Slovenske Istre]. Dela, 35, pp. 5-25.

Vysoudil, M., Ogrin, D. (2009): Portable infrared camera as a tool in topoclimatic research [Prenosna infrardeča kamera kot pripomoček pri topoklimatskem raziskovanju]. Dela, 31, pp. 115-127.

Lebeda, A., Sedláková, B., Křístková, E., Vysoudil, M. (2009): Long-lasting changes in the species spectrum of cucurbit powdery mildew in the Czech Republic - Influence of air temperature changes or random effect?. Plant Protection Science, 45 (SPEC. ISS), pp. S41-S47.

Vysoudil, M., Létal, A., Pavelková, R. (2009): Thermal monitoring: Identification tool of natural disasters risks response to local climatic effects. Proceedings, 33rd International Symposium on Remote Sensing of Environment, ISRSE 2009, pp. 571-574.

Vysoudil, M. (2009): Classification of local climatic effects [Klasifikace místních klimatických efektů]. Geograficky Casopis, 61 (3), pp. 229-241.

Vysoudil, M. (2008): Surface atmosphere layer temperature regime (case study of the Nature Park Bystřice River Valley, the Nízký Jeseník Highland, Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 16 (3), pp. 41-56.

Vysoudil, M., Jurek, M. (2004): Air pollution in the Olomouc City in the period 1991-2000. Moravian Geographical Reports, 12 (1), pp. 31-41.

Vysoudil, M. (1993): Topoclimatic mapping in central Moravia (Czech Republic). Geografski Vestnik, 65, pp. 25-31.

AAA: Vědecké monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Ogrin, D. et al. (2017): Kamniška Bistrica – geografska podoba gorske doline. GeograFF 22, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, 176 s.

Ogrin, D., Koželj, T., Vysoudil, M. (2016): Lokalno podnebje in topoklimatska karta Jezerskega. Local climate and topoclimatic map of Jezersko. Dela 45-1, Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, pp. 5-30.

Rogelj, B., Slavič Potočnik, I., Mrak, I. ured. (2013): Gorenjska v obdobju glokalizacije. Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, 365 s. ISBN 978-961-237-605-5.

AAB: Vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Středová, H. a kol. (2016): Krajina a klima ve vzájemných souvislostech. Mendlova univerzita v Brně, Brno, 184 s.

Vysoudil, M. et al. (2012): Podnebí Olomouce. Climate of Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 212 s.

Středová, H., Bokwa, A., Dobrovolný, P., Krédl, Z., Krahula, L., Litschmann, T., Pokorný, R., Rožnovský, J., Středa, T., Vysoudil, M. (2011): Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav. 102 s. ISBN 978-80-86690-90-2.

ABC: Kapitoly ve vědeckých monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ogrin, D., Vysoudil, M., Ogrin, M., Koželj, T. (2017): Topoklimatske razmere. In: Ogrin, D. (ur.): Kamniška Bistrica – geografska podoba gorske doline. GeograFF 22, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, str. 45-70.

Ogrin, D., Vysoudil, M., Mrak, I. Ogrin, M. (2012): Spločne in lokalne podnebne poteze. In Ogrin, D. ed. (2012): Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. GeograFF 12, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 67-86.

Ogrin, D., Vysoudil, M., Ogrin, M. (2013): Splošně podnebne razmere Gorenjske in lokalno podnebje Kamniške Bistrice. In: Rogelj, B., Slavič Potočnik, I., Mrak, I. ured.(2013): Gorenjska v obdobju glokalizacije. Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, str. 9-30.

ADE: Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

Středa, T., Středová, H., Vysoudil, M. (2012): Temperature regime of Kateřinská Cave. Contributions to Geophysics and Geodesy. Vol. 42/3, 2012, s. 243-254.

Ogrin, D., Vysoudil, M. (2011): Topoklimatska karta obalnega pasu Slovenske Istre (Topoclimatic map of the littoral zone in Slovenian Istria). Dela 35-1, Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, pp. 5-25. ISSN 0354-0596.

ADF: Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

Řepka, M., Lipina, P., Vysoudil, M. (2012): Historie a současnost meteorologických pozorování v Olomouci. Meteorologické zprávy. Meteorological Bulletin. Ročník 65 (2012), č. 5, str. 129-138.

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Analysis of surface temperatures in urban and suburban landscapes from satellite thermal images: A case study of olomouc and its environs, Czech Republic | Analýza povrchové teploty v městské a příměstské krajině na základě analýzy satelitních termálních snímků, Olomouc a okolí (Česká Republika). Moravian Geographical Reports. Vol 20, Number 1/2012. ISSN 1210-8812

Vysoudil, M., Tomáš, M. (2011): Teplotní a srážkové poměry Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 301, s. 69-91. ISSN 1212-1134.

Sedlák, P., Prislinger, J., Vysoudil, M. (2010): Využití dat z družice LANDSAT pro detekci tepelného znečištění v městské a příměstské krajině. In Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D: Faculty of Economics and Administration. 16. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 264-278. ISSN 1211-555X.

AEC: Vědecké práce v zahraničních recenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Vysoudil, M. (2010): Místní klimatické efekty: Výskyt a projevy v městské a krajině. Geographia Cassoviensis 4 (1), 176-179. ISSN 1337-6748.

AED: Vědecké práce v  domácích recenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Mobilní měření: Prostředek při studiu prostorové variability teploty vzduchu v městské a příměstské krajině. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-903-2.

Pavelková Chmelová, R., Sedlák, P., Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Prostorové aspekty vybraných teplotních charakteristik v městské a příměstské krajině Olomouce. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, str. 198-202. ISBN 978-80-7368-903-2

AFD: Publikované příspěvky na domácích vědeckých konferencích

Vysoudil, M. (2011): Pozemní termální monitoring jako prostředek studia specifik časoprostorového režimu povrchové teploty v městské a příměstské krajině Olomouce. (Surface Thermal Monitoring As a Tool for Study of Spatio-temporal Surface Temperature Regime Specific in Urban and Suburban Landscape, a Case Study Olomouc) In Středová, H., Rožnovský J., Litschmann, T. (eds.): Sborník příspěvků z vědecké konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Česká bioklimatologická společnost v nakladatelství ČHMÚ, Praha, s. 48. ISBN 978-80-86690-87-2.

Vysoudil, M. (2011): Popularizace meteorologie a klimatologie v médiích olomouckého regionu. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Červenohorské sedlo 19. až 21. 9. 2011. ČMeS v nakladatelství ČHMÚ, 1. vydání, 31 s. ISBN 978-80-86690-94-0.

Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Mobilní měření: Prostředek při studiu prostorové variability teploty vzduchu v městské a příměstské krajině. Sborník abstraktů, XXII. Sjezd ČGS Ostrava 2010, Optys s.r.o. Ostrava, 109 s.

Pavelková Chmelová, R., Sedlák, P., Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Prostorové aspekty vybraných teplotních charakteristik v městské a příměstské krajině Olomouce. Sborník abstraktů, XXII. Sjezd ČGS Ostrava 2010, Optys s.r.o. Ostrava, 109 s.

AFL: Postery na domácích konferencích

Tomáš M., Vysoudil M. (2011): Identifikace teplých a chladných skrvn v městské a příměstské krajině Olomouce metodou mobilních měření. (Identification of Hot and Cold Spots in Olomouc Urban and Suburban Area Using Mobile Measurement Method). Vědecké konference s mezinárodní účastí Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn 2.- 4. 2. 2011.

AGI: Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

Závěrečná zpráva k projektu 205/09/1297
Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
GA ČR, Doba řešení: 2009–2013

Závěrečná zpráva k projektu KONTAKT MEB 091020
Local Climate and Topoclimatic Mapping: Case Study Slovene Istria and Central Moravia/Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske Istre in osrednje Moravske
MŠMT ČR, Czech-Slovenian Intergovernmental S & T Cooperation Programme

Závěrečná zpráva k projektu NPV II 2B06101
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiversity
Dílčí cíl: Analyzovat meteorologické a hydrologické procesy a jejich vliv na krajinu a její ekosystémy.

Závěrečná zprává k projektu FRP (Faculty research program)
Environmental Consequences of Local Climatic Effects (A Case Study: British Columbia) Studium topoklimatu s využitím dat dálkového průzkumu Země (na příkladu Britské Kolumbie, Kanada)
Grant: Academic Relations Division of Foreign Affairs Canada, Faculty Research Program

BCB Učebnice pro základní a střední školy

Demek, J., Voženílek, V., Vysoudil, M. (2012): Geografie pro střední školy 1. Fyzickogeografická část. SPN, pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 2012, 112 s. ISBN 978-80-7235-519-8

Řešené projekty

Metropolitan Meteorological Warning And Control System (MEMWACS)
Projekt Univerzita městu (řešitel)
Doba řešení: 2017

Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny
TAČR TD03000343  (člen řešitelského kolektivu)
Doba řešení: 2016-2017

Local Climate and Topoclimatic Mapping: Case Study Slovene Istria and Central Moravia/Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske Istre in osrednje Moravske
MŠMT ČR, Czech-Slovenian Intergovernmental S & T Cooperation Programme (koordinátor pro ČR)
Doba řešení: 2010–2011

Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
GA ČR (spolunavrhovatel, spolupříjemce)
Doba řešení: 2009–2013

Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiversity
Národní program výzkumu II (spoluřešitel)
Dílčí cíl V001: Analyzovat meteorologické a hydrologické procesy a jejich vliv na krajinu a její ekosystémy.
Doba řešení: 2006–2011

Společná výuková laboratoř optických metod pro obor vědy o Zemi.
Grant FRVŠ MŠMT ČR (spoluřešitel)
Doba řešení: 2007

Environmental Consequences of Local Climatic Effects (A Case Study: British Columbia)
Grant: Academic Relations Division of Foreign Affairs Canada, Faculty Research Program (řešitel)
Doba řešení: 2006–2007

Sustainable Environmental Research : Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks
ASO (koordinátor projektu, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika, Karl-Franzens University Graz, Rakousko, University of Ljubljana, Slovinsko)
Doba řešení: 2006

Rozšíření společné výukové laboratoře pro studium krajiny
Grant FRVŠ MŠMT ČR (odpovědný řešitel)
Doba řešení: 2006

Společná výuková laboratoř pro studium krajiny
Grant FRVŠ MŠMT ČR (odpovědný řešitel)
Doba řešení: 2005

Místní klimatické efekty a jejich vliv na možnost rozptylu znečišťujících látek na území Přírodního parku Údolí Bystřice.
Grant FRVŠ MŠMT ČR (spoluřešitel)
Doba řešení: 2005

Studierung des Hochgebirgeskarstes, der Reliefs glazials Formen, der boreal- und alpine Vegetation und ihre Schutzsysteme
AKTION (spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, spoluřešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 2004

Zahájení bakalářského studijního oboru “Mezinárodní rozvojová studia"
Grant MŠMT Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol. Řešitel (spolu s RNDr. P. Nováčkem,CSc.)
Doba řešení: 2003

Studierung des Hochgebirgskarsts, glazialen Formen des reliefs und Hochgebirgesklima
AKTION (spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, spoluřešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 2003

Studium des Hochgebirgskarsts und der glazialen Formen des reliefs
AKTION (spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, spoluřešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 2001

Studium des Hochgebirgskarsts und der glazialen Formen des reliefs
AKTION (spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, spoluřešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 1999

Exogenní tvary Javoříčského krasu – revize a obnovení výzkumu
Vnitřní grant UP, řešitel (RNDr. I. Smolová, Ph.D. – odpovědný řešitel)
Doba řešení: 1999

Začlenění výuky GIS do přípravy studentů přírodovědných oborů na PřF UP v Olomouci
Grant FRVŠ MŠMT, řešitel (spolu s dr. Lepkou a doc. Voženílkem – zodpovědný řešitel).
Doba řešení: 1997

Vědecká geografická exkurze do Rakouska
AKTION (odpovědný řešitel, spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, řešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 1997

Profesní příprava učitelů geografie "nové generace" na VŠ v ČR v roce 1996
Přidružená účast na dílčí části "Příprava učitelů geografie v oblasti geoinformatiky, řešitel (odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Arnošt Wahla,CSc., katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU Ostrava)
Doba řešení: 1996

Integrace dat DPZ do geoinformačních systémů
Grant UP (odpovědný řešitel; řešitelé Ing. Martin Látal, laboratoř GIS OÚ Olomouc, Radek Široký, student PřF UP)
Doba řešení: 1996

The Response of Fluvial Systems on the Large Scale Land Use Changes in the Trkmanka River Catchment
Grant United States Agency for International Development US-Israel C12-090 CDR Program (společný grant ČR-SR-Izrael), řešitel (odpovědný řešitel prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.)
Doba řešení: 1993–1996

Geografická exkurze do Rakouska
Grant AKTION Česká republika-Rakousko (odpovědný řešitel; spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, řešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 1995

Prezentace geografie na UP Olomouc na konferenci IGU v Praze
Vnitřní grant PřF UP, řešitel (odpovědný řešitel prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.)
Doba řešení: 1994

Výzkumný úkol Státního plánu základního výzkumu II-5-1/1 "Časové změny cirkulačních charakteristik v ČSSR a ve střední Evropě ve vztahu ke kolísání jednotlivých meteorologických prvků"
Úkol řešený na katedře geografie PřF MU v Brně a koordinovaný SHMÚ v Bratislavě (řešitel)
Doba řešení:1986–1989

Výzkumný úkol Státního plánu základního výzkumu II-5-1/1 "Dlouhodobé změny srážkového režimu ve vztahu k vývoji vodních zdrojů"
Úkol řešený na katedře geografie PřF MU v Brně a koordinovaný SHMÚ v Bratislavě (řešitel)
Doba řešení:1981–1985.

Odborné zájmy

Klima malých oblastí (topoklima), ochrana ovzduší, dálkový průzkum Země v geografii a při výzkumu životního prostředí.

Funkce a členství v organizacích

Funkce

Člen oborové rady doktorandského studijního programu Environmentální geografie, Přírodovědecká fakulta OU Ostrava, školitel (od 2002) doktorandů:

Člen redakční rady časopisu MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, Ústav Geoniky AV ČR Brno (od 1995)

Znalec Ministerstva spravedlnosti ČR (od r. 1987) pro obor meteorologie (odvětví / specializace: meteorologie / klimatologie)

Členství v organizacích

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země (od 1994, 1997–2003 předseda)
Česká meteorologická společnost (od 1979)
Česká geografická společnost (od 1976)
Zvez geografov Slovenije (Slovinská geografická společnost) – čestný člen

Působení v zahraničí

2011-2015 – Univerzita Lublaň, přednáškové a výukové pobyty
2011 – Univerzita Lublaň (Slovinská republika), výzkumný pobyt
2010 – Karl-Franzens University Graz, Rakousko, přednáškový pobyt
2010 – Univerzita Lublaň (Slovinská republika), výzkumný pobyt
2009 – Univerzita Maribor (Slovinská republika), přednáškový pobyt
2008 – Univerzita Lublaň (Slovinská republika), přednáškový pobyt
2007 – Univerzita Lublaň (Slovinská republika), přednáškový pobyt
2006 – University British Columbia, Vancouver (Kanada)– výzkumný pobyt
2006 – Canadian Centre for Remote Sensing, Ottawa (Kanada) výzkumný pobyt
2005 – Karl-Franzens University Graz, Rakousko, přednáškový pobyt
2004 – Univerzita Lublaň (Slovinská republika), přednáškový pobyt
2001 – Univerzita Maribor (Slovinská republika), přednáškový pobyt
2000 – Univerzita Lublaň (Slovinská republika), přednáškový pobyt
1999 – Varšava (Polská republika) Akademie věd, přednáškový pobyt
1998 – Univerzita Lublaň (Slovinská republika), přednáškový pobyt
1997 – Univerzita Hohenheim (Spolková republika Německo), přednáškový pobyt
1996 – Joanneum Research Graz, Institute for Image Processing and Computer Graphic (Rakouská republika), pracovní pobyt
1995 – Hebrew Univerzity of Jerusalem (Izraelský stát), pracovní a přednáškový pobyt
1992 – Vídeň, Geografický institut Vídeňské univerzity, (Rakouská republika), přednáškový pobyt
1991 – Wageningen, Wageningen Agricultural Univerzity, Department of Remote Sensing and Photogrammetry (Nizozemské království), pracovní pobyt
1983 – Lublaň, Univerzita Lublaň, Filozofski Fakultet, oddelek za meteorologijo (Slovinská republika), pracovní a přednáškový pobyt
1981 – Moskva, Moskevský státní pedagogický institut (bývalý SSSR), pracovní a přednáškový pobyt

Účast na konferencích v zahraničí

2015 – Toulouse, Francie (ICUC9 - 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment)
2013 – Bled, Slovinsko (22. sjezd Slovinské geografické společnosti)
2009 – Stresa, Itálie (33rd International Symposium on Remote Sensing of Environment „Sustaining the Millennium Development Goals“)
2010 – Košice (Slovenská republika), "Spoločenská relevancia geografie“, sjezd SGS
2006 – Brisbane (Austrálie), IGU Brisbane 2006 International Congress
2003 – Honolulu (Havaj, USA), 30th International Symposium On Remote Sensing of Environment
2000 – Kapské Město (Jihoafrická republika), 28th International Symposium On Remote Sensing of Environment
1999 –  Bratislava (Slovenská republika) „Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín“, mezinárodní konference
1998 – Prešov (Slovenská republika), "Slovenská geografia na prelome tisícročí“, sjezd SGS
1998 – Tromso (Norské království), 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
1996 – Vídeň (Rakouská republika), XVII. ISPRS Congress "Spatial Information from Images"
1995 – Hebrew Univerzity of Jerusalem (Izraelský stát), mezinárodní konference "Geomorphic Response of Mediterranean and Arid Areas to Climate Changes“
1994 – Toulouse (Francouzská republika), mezinárodní konference "Information geographique, teledetection et formation"
1993 – Graz (Rakouská republika), "25th International Symposium Remote Sensing and Global Environmental Changes“
1993 – Janov (Italská republika), "Fourth European Conference and Exhibition on Geographical Information System“
1992 – Mnichov (Spolková republika Německo), "Third European Conference and Exhibition on Geographical Information System“

Zahraniční hosté

2005

Gojko Nikolić, MSc.
University of Montenegro, Institute of Geography Nikšić
projekt TEMPUS - Individual Mobility Grant (1 měsíc)

2000

Assoc. Prof. Dr. Darko Ogrin
University of Ljubljana, Fakulty of Arts, Dpt. of Geography