Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Filip KOVAŘÍK

Filip Kovaříkdoktorand Regionální geografie
pracovna 2.024
tel. (+420) 585 634 595
email: filip.kovarik01@upol.cz
konzultační hodiny: středa 15.00–16.30
English
 | ResearchGate | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Metody humánní geografie KGG/MEHG
Metody sociální a ekonomické geografie KGG/MSEGV
Trh práce a regionální rozvoj KGG/PRAC

Kombinované studium

Metody humánní geografie KGG/DMEHG
Trh práce a regionální rozvoj KGG/DPRAC

Publikace

Monografie

Šimáček, P., Kovařík, F., Polášek, J., Toušek, V., Doležal, D., Stražovec, A., Šanda, R., Kladivo, P., Mladonický, P., Lišková, L. (2023): Atlas Olomoucké aglomerace II. Olomouc: Statutární město Olomouc. ISBN 978-80-88408-16-1. [link]

Ostatní publikace

Toušek, V., Šimáček, P., Brhelová, J., Létal, A., Fňukal, M., Bárta, M., Brisudová, L., Krejčí, T., Kovařík, F. (2020): Atlas Olomoucké aglomerace. Olomouc: Statutární město Olomouc. 56 s. ISBN: 978-80-87602-86-7. [link]

Vzdělání

2016–2019

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; bakalářská práce: Obyvatelstvo v okresech Uherské Hradiště a Hodonín: analýza vývoje a strukturálních změn s důrazem na období po roce 1990)

2019–2021

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; diplomová práce: Služby v Olomouckém kraji: regionálně-geografická analýza)

od 2021

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor: Regionální geografie; téma disertační práce: Mobilita obyvatelstva v České republice: vývoj, trendy, struktury; školitel práce: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.)