Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Měkké formy hazardu: oblíbenost, dostupnost a míra rizika ve vztahu k rozvoji hazardního chování

Číslo projektu: JG_2023_003
Doba řešení: 01/2023 až 12/2025
Projekt: Juniorský grant UP
Hlavní příjemce: Katedra geografie (Přírodovědecká fakulta UP)
Hlavní řešitel projektu: Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Projektový tým: PhDr. Eva Aigelová, Ph.D. (Katedra psychologie, FF UP), Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. (Katedra geografie, PřF UP), Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. (Katedra psychologie, FF UP), Mgr. Filip Kovařík (Katedra geografie, PřF UP), Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D. (Katedra geografie, PřF UP)

Zapojení studenti: Filip Gröger (Katedra geografie, PřF UP)

Představení projektu

Hazardní hraní významně ovlivňuje mnoho aspektů společenské reality, a proto jde o problematiku, která je dlouhodobě součástí předmětového zaměření různých vědních oborů. Dosavadní výzkum se ovšem zpravidla zaměřoval na "tvrdé" formy hazardu (kasinové hry, hrací automaty), zatímco "soft" formy hazardu zůstávaly, až na výjimky, poněkud stranou odborného zájmu. Přitom se jedná o nejrozšířenější a nejdostupnější formy hazardu. Náš projekt usiluje o plné pochopení fenoménu hazardních her s různou mírou společenské nebezpečnosti v souvislostech reálného života, tj. zejména v jejich geografickém a psychologickém kontextu. Hlavním cílem projektu je identifikovat, analyzovat a interpretovat míru popularity, dostupnosti a faktory související s rizikem rozvoje problémového hráčství u soft forem hazardu.