Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humans of Geography

Daniela Podhrázská – foto

Mgr. Daniela Podhrázská

Projektantka GIS na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

Hlavní náplní mé práce je práce s daty, a to především digitalizace a editace prostorových dat z terénu. Dále pak úprava a aktualizace dat v datovém skladě, tvorba přehledových map, pomoc žadatelům o dotace v rámci kampaně fLPIS či spolupráce na aktualizaci různých dokumentů (např. OPRL). Ve volném čase nejraději cestuji. I když toho času už není tolik jako za studia, snažím se využít každé příležitosti a poznávat přírodní krásy a kulturu jiných zemí. Před pár lety jsem si tak splnila svůj sen a procestovala Nový Zéland nebo Patagonii. Cestovat ale nejde pořád, a tak hledám možnost relaxace u knih, při procházkách se psem nebo jízdě na kole.

Co se týká odbornosti, tak mi studium geografie poskytlo komplexní přehled o světě. Až během studia jsem postupně zjišťovala, jak se vlastně vše mezi sebou prolíná a vzájemně ovlivňuje, přestože to na první pohled není mnohdy vůbec patrné. Nemohu rovněž nezmínit prvotní seznámení s prostředím GIS. Práce v GIS mě dodnes velmi baví, takže patřím k těm šťastlivcům, jejichž práce je jejich koníčkem. Jinak považuji roky studia geografie na UP za jedny z nejlepších v životě vůbec. Nemalou měrou se o to zasloužili členové katedry geografie svým osobnějším přístupem k výuce a ke studentům, kteří pro ně nepředstavují pouhé identifikační číslo jako na jiných univerzitách. Pominu-li odborné znalosti, tak jsem našla dobré přátele, se kterými jsme v kontaktu dodnes, přestože žijeme v různých koutech republiky. Ráda bych dále vypíchla půlroční studium na univerzitě ve švédském regionu Dalarna, kde jsem měla možnost na vlastní kůži poznat odlišné aspekty tamního života, ať už vzdělávací systém zaměřený na samostudium, skandinávskou kulturu či pohled na život, jež jsou úzce spojené s přírodou a které mi přirostly k srdci. Současným studentům bych vzkázala, že podle mě si každý z nich v průběhu studia uvědomí, která oblast geografie je mu bližší a které předměty ho naopak úplně neberou. Je dobré se držet těch „zajímavých“ a snažit se v této oblasti více profilovat, a zvyšovat si tak uplatnitelnost na trhu práce. Ale jelikož je geografie komplexní vědou, je důležité neodsuzovat ani předměty, které se na první pohled zdají být pro budoucí povolání zbytečné. Při studiu se navíc většina studentů seznámí pouze s teorií, ale praxe po nástupu do zaměstnání může být mnohdy velmi odlišná, což může během pár chvil utlumit původní nadšení. Takže zatnout zuby a nějak se s těmi méně záživnými předměty poprat – nikdy nevíme, kam nás život zanese a co se nám nakonec bude hodit :-)

< Předchozí Další >