Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humans of Geography

Michal Lehnert – foto

Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

odborný asistent na Katedře geografie PřF UP v Olomouci

Pracuji jako odborný asistent na své Alma Mater. Současně v rámci projektu Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti působím na Akademii věd ČR. Náplň mého pracovního programu se dělí mezi výuku na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a výzkum. V rámci výzkumu se zabývám klimatem města a adaptací měst na projevy klimatické změny. Studium geografie v Olomouci mi dalo především rozhled, inspiraci a prostor na sobě pracovat. Ale bylo toho určitě více – osvojil jsem si práci v GIS, naučil jsem se prezentovat svoje výstupy nebo připravovat projekty. Za velmi cenné do života zpětně považuji zkušenosti ze studií v zahraničí, které katedra všemožně podporuje.

Zatímco v bakalářském studiu poskytuje geografie tak trochu v americkém stylu široký základ v oblasti přírodních a sociálních věd, studentům magisterského studia bych doporučil odborně se profilovat na určitou oblast, navázat kontakty s potenciálním zaměstnavatelem formou brigády nebo stáže.

< Předchozí Další >