Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humans of Geography

Jana Burešová – foto

Mgr. Jana Burešová

Rodičovská dovolená/učitelka zeměpisu a přírodopisu v ZŠ Těšetice

V současnosti jsem máma na plný úvazek, ale před rodičovskou „dovolenou“ jsem pracovala v ZŠ Těšetice, kde jsem vyučovala zeměpis, přírodopis, byla třídní učitelkou a také působila ve školní družině. Jelikož je to menší škola, tak když kolegyně onemocněly, zaskočila jsem i na prvním stupni. Nejraději odpočívám při turistice s rodinou nebo hraní deskových her. V poslední době jsem také naprosto propadla šití a háčkování.

Nejvíce jsem studiu geografie vděčná za to, že jsem díky němu poznala dobré přátele, kteří tu jsou i když už studium skončilo. Dále si velice cením možnosti být součástí různých projektů. V mém případě například být lektorkou terénní výuky, která mi dala mnoho zkušeností do pozdější praxe. Studium mi také umožnilo mít široký rozhled a možnost setkat se s různými odborníky. Současným studentům bych vzkázala, ať zjistí své silné a slabé stránky, aby s nimi mohli pracovat a zlepšovat se. Co to půjde, ať vyzkouší různé možnosti cestování a nabídky práce nebo spolupráce. Ať jsou pracovití, zvídaví a trpěliví. Ať vezmou zároveň tyto postřehy, jen jako inspiraci. Sami poznají, zda jim daná práce sedne či nikoli. Nakonec jim hlavně přeji, aby našli ve své práci poslání a tím i radost z ní.

< Předchozí Další >