Search  |  Česky

Mgr. Jindřich FRAJER, Ph.D.

Jindřich Frajer

senior lecturer, human geography section

tel. (+420) 585 634 509
e-mail: jindrich.frajer@upol.cz
consultation hours: Tuesday 8:30 to 10:00 a.m.

Česky | ResearchGate

Teaching competence

Full-time study in Czech

Regionální geografie Asie (KGG/RGAS)
Seminář z regionální geografie Asie (KGG/SRAS)
Základy statistiky a GIS (KGG/ZASG)

Combined study in Czech

Regionální geografie Asie (KGG/DRGAS)
Seminář z regionální geografie Asie (KGG/DSRAS)
Základy statistiky a GIS (KGG/DZASG)

Qualifications

2003–2006

Bc. (B.Sc.)
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (study programme: Geography-History)
(bachelor thesis: Historické a současné vodní plochy na Čáslavsku [Historical and recent water bodies in the Čáslav region])

2006–2008

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (study programme: Teaching Geography at Secondary Schools-History)
(diploma thesis: Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství [Development of water management in the Čáslav region with a view to fishpond cultivation])

2008–2013

Ph.D.
University of Ostrava, Faculty of Science (study programme: Environmental Geography)
(dissertation thesis: Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska se zaměřením na vodní hospodářství)

Publications

List of publications in the last five years (since 2014):

Journals included in the Web of Science

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17, 1, 1-21. DOI: https://doi.org/10.4335/17.1.1-21(2019). [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports 26(2), 121-134. DOI: 10.2478/mgr-2018-0010. [link]

Pavelková, R., Frajer, J., Havlíček M. et al. (2016): Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps. Journal of Maps 12, supp1, 551–559. DOI: 10.1080/17445647.2016.1203830 [link]

Kopp, J., Frajer, J., Pavelková, R. (2015): Driving forces of the development of suburban landscape – a case study of the Sulkov site west of Pilsen. Quaestiones Geographicae 34, 3, 51–64. DOI 10.1515/quageo-2015-0028 [link]

Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J., Skokanová, H. (2014): The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 22, 4, 39–50. DOI: 10.1515/mgr-2014-0022 [link]

Journals included in the Scopus database

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230-240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Kopp, J., Frajer, J., Novotná, M. (2017): New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia). European Countryside 9, 1, 145–162. DOI: 10.1515/euco-2017-0009. [link]

Other peer-reviewed scientific journals

Frajer, J., Hercik, J., Stodůlka, M. (2017): Rybníky jako tematické náměty pro terénní výuku geografie. Geografické rozhledy 27, 1, 16–19. [link]

Frajer, J., Kopp, J. (2015): Projekt profesora Antonína Smrčka na vybudování vodní cesty Praha–Regensburg. Historická geografie 41, 2, 155–178.

Frajer, J. (2015): Zrušení Druhanického rybníka u Chotusic aneb environmentálně historická mikrosonda. Východočeský sborník historický 27, 1, 103–125.

Monographs

Kopp, J., Raška, P., Vysoudil, M., Ježek, J., Dolejš, M., Veith, T., Frajer, J., Novotná, M., Hašová, E. (2017): Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0719-4.

Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. et al. (2014): Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Chapters in monographs

Dolejš, M., Frajer, J. (2017): Metodika hodnocení mikrostruktur města a zpracování map. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 15-18.

Novotná, M., Frajer, J. (2017): Specifika tvorby map ekohydrologického managementu pro město Plzeň. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 123-125.

Other publications

Bradávka, J., Pavelková, R., Frajer, J., Létal, A. (2016): Historické rybníky Opavska na starých mapách. In David, V., Davidová, T. (eds.): Rybníky 2016, sborník příspěvků odborné konference 23.–24. 6. 2016 (ČZU Praha), 11–20.

Šarapatka, B., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J. (2014): Vývoj rybníkářství jako součásti kulturního dědictví v České republice se zaměřením na stav od poloviny 19. století. Životné prostredie 48, 1, 29–32. [link]

List of all publications

Professional interests

Historical geography, environmental history, cultural geography


Last modified 17/09/18 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple