Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

doc. Mgr. Jindřich FRAJER, Ph.D.

Jindřich Frajer

associate professor
office 2.022
tel. (+420) 585 634 983
e-mail: jindrich.frajer@upol.cz
consultation hours: Thursday 9:00 to 10:30 a.m.
Česky | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Teaching

Full-time form – in Czech

Regionální geografie Asie (KGG/RGAS)
Seminář z regionální geografie Asie (KGG/SRAS)
Základy statistiky a GIS (KGG/ZASG)

Part-time form – in Czech

Regionální geografie Asie (KGG/DRGAS)
Seminář z regionální geografie Asie (KGG/DSRAS)
Základy statistiky a GIS (KGG/DZASG)

Qualifications

2003–2006

Bc. (B.Sc.)
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (study programme: Geography-History)
(bachelor thesis: Historické a současné vodní plochy na Čáslavsku [Historical and recent water bodies in the Čáslav region])

2006–2008

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (study programme: Teaching Geography at Secondary Schools-History)
(diploma thesis: Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství [Development of water management in the Čáslav region with a view to fishpond cultivation])

2008–2013

Ph.D.
University of Ostrava, Faculty of Science (study programme: Environmental Geography)
(dissertation thesis: Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska se zaměřením na vodní hospodářství)

2023

doc. (Assoc. Prof.)
University of Ostrava, Faculty of Science (study programme: Environmental Geography)
(habilitation thesis: Využití historických pramenů v geografickém výzkumu krajiny na příkladu malých vodních nádrží)

Publications

List of publications in the last five years (since 2019):

Journals included in the Web of Science

Lehnert, M., Jirmus, R., Květoňová, V., Geletič, J., Jurek, M., Středová, H., Frajer, J. (2024): Overheated children's playgrounds in Central European cities: The effects of surfaces and shading on thermal exposure during hot summer days. Urban Climate 55, 101873. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101873 [link]

Jurek, M., Frajer, J., Fiedor, D., Brhelová, J., Hercik, J., Jáč, M., Lehnert, M. (2022): Knowledge of global climate change among Czech students and its influence on their beliefs in the efficacy of mitigation action. Environmental Education Research 28, 8, 1126-1143. https://doi.org./10.1080/13504622.2022.2086687 [link]

Frantál, B., Frajer, J., Martinát, S., Brisudová, L. (2022): The curse of coal or peripherality? Energy transitions and the socioeconomic transformation of Czech coal mining and post-mining regions. Moravian Geographical Reports 30, 4, 237–256. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0016  [link]

Fiedor, D., Frajer, J., Felkl, F. (2022): The impact of the smoking ban on individual hospitality venues. Applied Geography 142, 102684. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102684 [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2021): A historical curiosity or a source of accurate spatial information on historical land use? The issue of accuracy of old cadastres in the example of Josephian Cadastre from the Habsburg Empire. Land Use Policy 100, 104937. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104937 [link]

Frajer, J., Kremlová, J., Fiedor, D., Pavelková, R., Trnka, M. (2021): The importance of historical maps for man-made pond research: from the past extent of ponds to the issues of the present landscape. A case study from the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 29, 3, 184–201. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0014 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17(1): 1–21. DOI: 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019) [link]

Fiedor, D., Král, O., Frajer, J., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2019): What do residents consider to be gambling and what are their attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies 35(4): 1347–1360. DOI: 10.1007/s10899-018-9804-9 [link]

Other peer-reviewed scientific journals

Létal, A., Pavelková, R., Frajer, J. (2022): Retrospektivní pohled na šumperský vodovod od šedesátých let 20. století do současnosti. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 64, 3, 15–24. https://doi.org/10.46555/VTEI.2022.03.004 [link]

Ashkenazi, E., Avni, Y., Šimáček, P., Chen, Y., Frajer, J. (2020): 1 500 let udržitelného zemědělství v Negevské poušti. Geografické rozhledy 29(3): 34–37. [link]

List of all publications

Professional interests

Historical geography, environmental history, cultural geography