Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. Mgr. Jindřich FRAJER, Ph.D.

Jindřich Frajer

docent
pracovna 2.022
tel. (+420) 585 634 983, (+420) 733 698 027
e-mail: jindrich.frajer@upol.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 9.00–10.30
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Ekonomická geografie KGG/EGRES
Ekonomická geografie pro vzdělávání KGG/EGV
Geoinformatika v humánní geografii KGG/GIHG (+ KGG/GISG)
Historická geografie KGG/HIGE
Regionální geografie Asie KGG/RGASI
Terénní cvičení z regionální geografie 2 KGG/TCRG2
Vybrané kapitoly z humánní geografie v terénu KGG/VKHT (+ KGG/VKHGT)
Základy humánní geografie 2 KGG/ZH2
Základy GIS KGG/GISV
Základy statistiky a GIS KGG/ZASG
V přípravě:
Humánní geografie 2 KGG/HG2
Terénní cvičení z humánní geografie KGG/TCHU

Kombinované studium

Ekonomická geografie pro vzdělávání KGG/DEGV
Geoinformatika v humánní geografii KGG/DGIHG
Historická geografie KGG/DHIGE
V přípravě:
Humánní geografie 2 KGG/DHG2

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2019):

Časopisy v databázích Web of Science

Lehnert, M., Jirmus, R., Květoňová, V., Geletič, J., Jurek, M., Středová, H., Frajer, J. (2024): Overheated children's playgrounds in Central European cities: The effects of surfaces and shading on thermal exposure during hot summer days. Urban Climate 55, 101873. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101873 [link]

Jurek, M., Frajer, J., Fiedor, D., Brhelová, J., Hercik, J., Jáč, M., Lehnert, M. (2022): Knowledge of global climate change among Czech students and its influence on their beliefs in the efficacy of mitigation action. Environmental Education Research 28, 8, 1126-1143. https://doi.org./10.1080/13504622.2022.2086687 [link]

Frantál, B., Frajer, J., Martinát, S., Brisudová, L. (2022): The curse of coal or peripherality? Energy transitions and the socioeconomic transformation of Czech coal mining and post-mining regions. Moravian Geographical Reports 30, 4, 237–256. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0016  [link]

Fiedor, D., Frajer, J., Felkl, F. (2022): The impact of the smoking ban on individual hospitality venues. Applied Geography 142, 102684. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102684 [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2021): A historical curiosity or a source of accurate spatial information on historical land use? The issue of accuracy of old cadastres in the example of Josephian Cadastre from the Habsburg Empire. Land Use Policy 100, 104937. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104937 [link]

Frajer, J., Kremlová, J., Fiedor, D., Pavelková, R., Trnka, M. (2021): The importance of historical maps for man-made pond research: from the past extent of ponds to the issues of the present landscape. A case study from the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 29, 3, 184–201. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0014 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17(1): 1–21. DOI: 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019) [link]

Fiedor, D., Král, O., Frajer, J., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2019): What do residents consider to be gambling and what are their attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies 35(4): 1347–1360. DOI: 10.1007/s10899-018-9804-9 [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Létal, A., Pavelková, R., Frajer, J. (2022): Retrospektivní pohled na šumperský vodovod od šedesátých let 20. století do současnosti. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 64, 3, 15–24. https://doi.org/10.46555/VTEI.2022.03.004 [link]

Ashkenazi, E., Avni, Y., Šimáček, P., Chen, Y., Frajer, J. (2020): 1 500 let udržitelného zemědělství v Negevské poušti. Geografické rozhledy 29(3): 34–37. [link]

Přehled všech publikací

Vzdělání

2023

doc.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: Environmentální geografie)
(habilitační práce: Využití historických pramenů v geografickém výzkumu krajiny na příkladu malých vodních nádrží)

2008–2013

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: Environmentální geografie)
(disertační práce: Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska se zaměřením na vodní hospodářství)

2006–2008

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ-Historie)
(diplomová práce: Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství)

2003–2006

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie-Historie)
(bakalářská práce: Historické a současné vodní plochy na Čáslavsku)

Odborné zájmy

historická geografie, environmentální historie, kulturní geografie