Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Jindřich FRAJER, Ph.D.

Jindřich Frajer

odborný asistent, oddělení humánní geografie
pracovna 2.022
tel. (+420) 585 634 509, (+420) 733 698 027
e-mail: jindrich.frajer@upol.cz
konzultační hodiny: pátek 10.00–11.30
English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Ekonomická geografie KGG/EGRES
Ekonomická geografie pro vzdělávání KGG/EGV
Geoinformatika v humánní geografii KGG/GIHG (+ KGG/GISG)
Historická geografie KGG/HIGE
Regionální geografie Asie KGG/RGASI
Terénní cvičení z regionální geografie 2 KGG/TCRG2
Vybrané kapitoly z humánní geografie v terénu KGG/VKHT (+ KGG/VKHGT)
Základy humánní geografie 2 KGG/ZH2
Základy GIS KGG/GISV
Základy statistiky a GIS KGG/ZASG
V přípravě:
Humánní geografie 2 KGG/HG2
Terénní cvičení z humánní geografie KGG/TCHU

Kombinované studium

Ekonomická geografie pro vzdělávání KGG/DEGV
Geoinformatika v humánní geografii KGG/DGIHG
Historická geografie KGG/DHIGE
V přípravě:
Humánní geografie 2 KGG/DHG2

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2016):

Časopisy v databázích Web of Science

Frajer, J., Fiedor, D. (2021): A historical curiosity or a source of accurate spatial information on historical land use? The issue of accuracy of old cadastres in the example of Josephian Cadastre from the Habsburg Empire. Land Use Policy 100: 104937. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104937 [link]

Lehnert, M., Fiedor, D., Frajer, J., Hercik, J., Jurek, M. (2020): Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action. Environmental Education Research 26, 6, 864–889. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1694140 [link]

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17(1): 1–21. DOI: 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019) [link]

Fiedor, D., Král, O., Frajer, J., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2019): What do residents consider to be gambling and what are their attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies 35(4): 1347–1360. DOI: 10.1007/s10899-018-9804-9 [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports 26(2), 121-134. DOI: 10.2478/mgr-2018-0010. [link]

Pavelková, R., Frajer, J., Havlíček M. et al. (2016): Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps. Journal of Maps 12, supp1, 551–559. DOI: 10.1080/17445647.2016.1203830 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230-240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Kopp, J., Frajer, J., Novotná, M. (2017): New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia). European Countryside 9, 1, 145–162. DOI: 10.1515/euco-2017-0009. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Ashkenazi, E., Avni, Y., Šimáček, P., Chen, Y., Frajer, J. (2020): 1 500 let udržitelného zemědělství v Negevské poušti. Geografické rozhledy 29(3): 34–37. [link]

Frajer, J., Hercik, J., Stodůlka, M. (2017): Rybníky jako tematické náměty pro terénní výuku geografie. Geografické rozhledy 27, 1, 16–19. [link]

Monografie

Kopp, J., Raška, P., Vysoudil, M., Ježek, J., Dolejš, M., Veith, T., Frajer, J., Novotná, M., Hašová, E. (2017): Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0719-4.

Kapitoly v monografiích

Dolejš, M., Frajer, J. (2017): Metodika hodnocení mikrostruktur města a zpracování map. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 15-18.

Novotná, M., Frajer, J. (2017): Specifika tvorby map ekohydrologického managementu pro město Plzeň. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 123-125.

Ostatní publikace

Bradávka, J., Pavelková, R., Frajer, J., Létal, A. (2016): Historické rybníky Opavska na starých mapách. In David, V., Davidová, T. (eds.): Rybníky 2016, sborník příspěvků odborné konference 23.–24. 6. 2016 (ČZU Praha), 11–20.

Přehled všech publikací

Vzdělání

2008–2013

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: Environmentální geografie)
(disertační práce: Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska se zaměřením na vodní hospodářství)

2006–2008

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ-Historie)
(diplomová práce: Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství)

2003–2006

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie-Historie)
(bakalářská práce: Historické a současné vodní plochy na Čáslavsku)

Odborné zájmy

historická geografie, environmentální historie, kulturní geografie