Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Jindřich FRAJER, Ph.D.

Jindřich Frajer

odborný asistent, oddělení humánní geografie
tel. (+420) 585 634 509, (+420) 733 698 027
e-mail: jindrich.frajer@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 9.30–11.00

English | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Regionální geografie Asie (KGG/RGAS)
Seminář z regionální geografie Asie (KGG/SRAS)
Základy statistiky a GIS (KGG/ZASG)

Kombinované studium

Regionální geografie Asie (KGG/DRGAS)
Seminář z regionální geografie Asie (KGG/DSRAS)
Základy statistiky a GIS (KGG/DZASG)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozepsané (STAG)

Přehled publikací

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2014):

Časopisy v databázích Web of Science

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17, 1, 1-21. DOI: https://doi.org/10.4335/17.1.1-21(2019). [link]

Frajer, J., Fiedor, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports 26(2), 121-134. DOI: 10.2478/mgr-2018-0010. [link]

Pavelková, R., Frajer, J., Havlíček M. et al. (2016): Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps. Journal of Maps 12, supp1, 551–559. DOI: 10.1080/17445647.2016.1203830 [link]

Kopp, J., Frajer, J., Pavelková, R. (2015): Driving forces of the development of suburban landscape – a case study of the Sulkov site west of Pilsen. Quaestiones Geographicae 34, 3, 51–64. DOI 10.1515/quageo-2015-0028 [link]

Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J., Skokanová, H. (2014): The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 22, 4, 39–50. DOI: 10.1515/mgr-2014-0022 [link]

Časopisy v databázi Scopus

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230-240. DOI: 10.5937/gp22-19750. [link]

Kopp, J., Frajer, J., Novotná, M. (2017): New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia). European Countryside 9, 1, 145–162. DOI: 10.1515/euco-2017-0009. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Frajer, J., Hercik, J., Stodůlka, M. (2017): Rybníky jako tematické náměty pro terénní výuku geografie. Geografické rozhledy 27, 1, 16–19. [link]

Frajer, J., Kopp, J. (2015): Projekt profesora Antonína Smrčka na vybudování vodní cesty Praha–Regensburg. Historická geografie 41, 2, 155–178.

Frajer, J. (2015): Zrušení Druhanického rybníka u Chotusic aneb environmentálně historická mikrosonda. Východočeský sborník historický 27, 1, 103–125.

Monografie

Kopp, J., Raška, P., Vysoudil, M., Ježek, J., Dolejš, M., Veith, T., Frajer, J., Novotná, M., Hašová, E. (2017): Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0719-4.

Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. et al. (2014): Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Kapitoly v monografiích

Dolejš, M., Frajer, J. (2017): Metodika hodnocení mikrostruktur města a zpracování map. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 15-18.

Novotná, M., Frajer, J. (2017): Specifika tvorby map ekohydrologického managementu pro město Plzeň. In Kopp, J. et al.: Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 123-125.

Ostatní publikace

Bradávka, J., Pavelková, R., Frajer, J., Létal, A. (2016): Historické rybníky Opavska na starých mapách. In David, V., Davidová, T. (eds.): Rybníky 2016, sborník příspěvků odborné konference 23.–24. 6. 2016 (ČZU Praha), 11–20.

Šarapatka, B., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J. (2014): Vývoj rybníkářství jako součásti kulturního dědictví v České republice se zaměřením na stav od poloviny 19. století. Životné prostredie 48, 1, 29–32. [link]

Přehled všech publikací

Vzdělání

2003–2006

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie-Historie)
(bakalářská práce: Historické a současné vodní plochy na Čáslavsku)

2006–2008

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ-Historie)
(diplomová práce: Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství)

2008–2013

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: Environmentální geografie)
(disertační práce: Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska se zaměřením na vodní hospodářství)

Odborné zájmy

historická geografie, environmentální historie, kulturní geografie