Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Fórum expertů z praxe

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/FEXP 0 + 0 + 2 3 Zp 3 ZS A Bc. Regionální geografie

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Pokyny k ukončení předmětu – podzim 2018

Předmět byl založen na absolvování pěti přednášek: Strategické plánování ČR pro kohezní politiku EU po roce 2020 (ing. Novotná), Regionální plánování a rozvoj ČR, současný a žádoucí stav (dr. Opravil), Řízení města – úkol pro geografa (mgr. Šimek), Geografie jako příležitost pro vlastivědná muzea (mgr. Rušar) a Jak studium na olomoucké Přírodovědecké fakultě UP pomohlo zachránit Prahu před velkou vodou v roce 2013 (dr. Hudeček). Poslední přednáška se uskutečnila na FF UP v rámci cyklu UPsolvent. Některé přednášky (v závislosti na ochotě přednášejících) jsou uloženy v Moodle. Ve smyslu pokynů, které byly uděleny vyučujícím na začátku semestru, studenti vypracují krátkou esej (2–3 strany), hodnotící obsah přednášek nebo vybraných přednášek z pohledu jimi studovaného oboru. Téma eseje si student vybere sám.

Inspiraci a strukturu pro psaní eseje lze najít např. v:

Termín odevzdání eseje: do 31. 1. 2019 přes STAG (sekce Moje výuka > Semestrální práce).