Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Fórum expertů z praxe

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/FEXP 0 + 0 + 2 3 Zp 3 ZS A Bc. Regionální geografie

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Pokyny k ukončení předmětu – podzim 2017

Předmět byl založen na absolvování pěti přednášek: Geograf ve službách Armády ČR (mgr. Prislinger), Integrované nástroje v ČR a jejich využití v programovém období EU (dr. Roubínek), Současné výzvy a problémy hydrologie a hydrologů aneb co hydrolog dělá, když zrovna není povodeň (doc. Unucka), Prostorová sociologie a její aplikace při rozvoji měst a regionů (doc. Hruška) a Město jak úkol (dr. Hudeček). Prezentace z přednášek (v závislosti na dostupnosti materiálů) jsou uloženy v kurzu na moodle.upol.cz. Ve smyslu pokynů, které byly uděleny vyučujícím na začátku semestru, studenti vypracují krátkou esej (2–3 strany), hodnotící obsah přednášek nebo vybraných přednášek z pohledu jimi studovaného oboru. Téma eseje si student vybere sám.

Inspiraci a strukturu pro psaní eseje lze najít např. v:

Termín odevzdání eseje: do 15. 2. 2018 přes STAG (sekce Moje výuka > Semestrální práce).