Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Předměty

Charakteristiky předmětů jsou uvedeny jednotně podle Studijní agendy (STAG). Náplň oddílu Informace pro studenty editují přímo sami vyučující v průběhu aktuálního semestru výuky:

Vysvětlivky zkratek v úvodní tabulce u jednotlivých předmětů:

rozsah počet hodin týdně, uvedeno v pořadí "přednáška + cvičení + seminář"
zakončení Zp – zápočet, Zk – zkouška, Ko – kolokvium
semestr číslo (je-li uvedeno) označuje doporučený rok studia;
ZS – zimní semestr, LS – letní semestr, n – semestr navazujícího magisterského studia
typ A – povinný předmět, B – volitelný předmět, C – doplňující předmět